4 oktober 2017

PvdA NH wil openheid milieurapport Schiphol

Op woensdag 27 september werden gegevens uit de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) ‘gelekt’ door Schiphol. Uit die gegevens zou volgens de luchthaven blijken dat het aantal mensen dat last heeft van vliegtuighinder in de omgeving van Schiphol ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’. Schiphol baseert deze conclusie op een rapport waarvan de inhoud bij vrijwel niemand bekend is. Zelfs niet bij Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Noord-Holland. Statenlid Aukelien Jellema diende daarom schriftelijke vragen in.

Schiphol doet haar uitspraak op basis van berekeningen met een nieuw Europees rekenmodel. Deze berekeningen zouden aantonen dat in 2020 slechts 117.500 mensen ‘ernstig gehinderd’ worden door vliegtuiglawaai, in plaats van het afgesproken maximum van 166.500 mensen. Schiphol beweert nu dat het aantal mensen wat ernstige hinder ondervindt in 2020 ruim onder de norm ligt, grotendeels dankzij ‘stillere vliegtuigen’. Volgens de luchthaven is er daardoor flink veel ruimte voor meer groei. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma is het naar uiten brengen van deze conclusie door de luchthaven voorbarig en onverstandig.

Rondom Schiphol wonen op dit moment veel ernstig geluidgehinderden. Zij worden ook in ‘de randen van de nacht’ in hun slaap gestoord. De stelligheid in de berichtgevingen vanuit Schiphol maakt mensen bezorgd en ongerust. De PvdA NH fractie is van mening dat aan deze ongerustheid aandacht gegeven moet worden.

De provinciale PvdA fractie vindt dat omwonenden en de politiek alleen door middel van degelijke informatie hun eigen conclusies over de geluidshinder kunnen trekken. Reden voor Aukelien Jellema, portefeuillehouder Schipholzaken binnen de fractie, om het college van GS te vragen of GS het ons eens is dat dit rapport zo snel mogelijk openbaar moet worden zodat omwonenden en de verschillende overheden voor zichzelf kunnen beslissen of de cijfers die door Schiphol gebruikt worden kloppen. Ook heeft de PvdA gevraagd of het college met een plan van aanpak kan komen om adequaat te kunnen reageren op eventuele verdere ontwikkelingen rondom de discussie over verdere groei van de luchthaven.