Door Sandra Doevendans op 14 februari 2017

PvdA Noord-Holland pleit voor anoniem solliciteren

De PvdA Noord-Holland heeft een initiatiefvoorstel ingediend met als doel de gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Er is veel talent aanwezig in onze mooie provincie, daar willen we gebruik van maken.

Helaas heerst er nog veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Vooral discriminatie op leeftijd is hardnekkig. Zo is het moeilijker voor mensen boven de 55 jaar om een baan te vinden, terwijl met de verhoging van de AOW-leeftijd er nog velen jaren arbeid te gaan zijn. Ook met de invoering van de Participatiewet zijn er meer mensen met een lichamelijke uitdaging op zoek naar een baan. Dit vraagt om een inclusieve arbeidsmarkt. Het is nog niet gelukt om het personeelsbestand van de arbeidsmarkt een afspiegeling te laten zijn van de inwoners van Noord-Holland.

Noord-Holland is heel divers als het gaat om haar inwoners. Helaas is er nog geen provincie waarin iedereen op gelijke wijze mee kan doen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaker worden uitgesloten van de arbeidsmarkt op basis van leeftijd, geaardheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid, geslacht, religie en afkomst. Dit zorgt voor onrust en boosheid. Mensen komen uiteindelijk in de bijstand terecht en dat kost de samenleving veel geld.

De PvdA Noord-Holland ziet in bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt een rol voor de Provincie. Het is belangrijk dat het personeelsbestand van de provincie een afspiegeling is van de Noord-Hollandse (beroeps)bevolking. De Provincie Noord-Holland doet het al goed op dit gebied, maar het kan altijd beter. Daarom stelt de PvdA voor anoniem solliciteren in te voeren in de provinciale organisatie en dat ook te vragen van organisaties waar de provincie een subsidie- of inkooprelatie mee heeft.

Op verschillende plaatsen in Nederland lopen momenteel proeven met anoniem solliciteren. Deze proeven hebben aangetoond dat hiermee de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, vrouwen en werkzoekenden met lichamelijke uitdagingen en van niet Westerse etnische afkomst worden verbeterd.

Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Als een maand oude baby kwam ik uit Sri Lanka naar Nederland door adoptie. Ik ben opgegroeid in Amstelveen, maar uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam. Ik sta voor een samenleving waarin iedereen zijn kansen kan krijgen ongeacht leeftijd, afkomst, leeftijd, geaardheid of religie. Als alleenstaande moeder weet ik dat het socialer en eerlijk moet én kan!

Meer over Sandra Doevendans