Door op 1 februari 2013

PvdA Noord-Holland presenteert milieuagenda

‘Een schoner Noord-Holland’. Zo heet de agenda die de PvdA-fractie op 1 februari presenteerde aan een volle zaal in de IJmuidense Felison Terminal. Wie naar links keek had uitzicht op een enorm cruiseschip; wie naar rechts keek zag Tata indrukwekkende rookwolken uitspugen boven de omgeving. Een symbolische plek voor de presentatie van een milieuagenda. “Het IJmond-gebied is exemplarisch voor veel milieuproblematiek waar we in deze provincie mee te maken hebben” aldus Statenlid Gohdar Massom, initiatiefnemer van de milieuagenda. “Kijk om u heen en u weet waarom deze agenda nodig is.”

Hoewel er door de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren veel goede stappen zijn gezet op milieugebied, zijn er aanvullende maatregelen nodig om te komen tot een duurzaam en schoon Noord-Holland. De PvdA-fractie heeft daarom een agenda opgesteld met concrete maatregelen die bijdragen aan een hogere milieuambitie. Gohdar Massom lichtte een aantal belangrijke punten uit de agenda toe. Zo wil de PvdA dat de provincie meer bevoegdheden krijgt om geluidshinder door vliegverkeer tegen te gaan. De plasticvervuiling in de Noordzee moet aangepakt worden. De PvdA gaat de aanleg van warmtenetten en het gebruik van bodemenergie stimuleren. En uiteindelijk moet iedere nieuwe woning energieneutraal worden. Na de inhoudelijke presentatie werd de agenda onder luid applaus aangeboden aan gedeputeerde Tjeerd Talsma, die beloofde de agenda goed te zullen bestuderen.

Hierna volgde een debat tussen diverse lokale PvdA-politici onder leiding van Statenlid Nico Papineau Salm. Op de vraag wat zij het belangrijkste actiepunt voor de provincie vonden kwam opvallend vaak het antwoord: draagvlak vergroten, kleine initiatieven ondersteunen en mensen met ideeen samenbrengen. Gedeputeerde Talsma beaamde dit maar zei tegelijkertijd wijzend naar Tata: “Het grote probleem zit daar. De industrie produceert zoveel meer CO2 en fijnstof dan onze inwoners. Voor oplossingen moet ik daar zijn.”

De PvdA-fractie komt in de loop van maart met een initiatiefvoorstel naar aanleiding van de milieuagenda.

Milieuagenda bestellen?

Dat kan door een mail met uw naam en adres te sturen naar [email protected] o.v.v. ‘milieuagenda’.