Door op 18 mei 2016

PvdA Noord-Holland stelt vragen veilig verkeer Entree Oost Haarlem

Door veel gemeenten in de provincie Noord-Holland wordt hard gewerkt om gemaakte woningbouwafspraken na te komen en worden bestaande en nieuwe bouwmogelijkheden gestimuleerd waar dat mogelijk en gewenst is. De Provinciale Statenfractie van de PvdA rekent op het college van Gedeputeerde Staten om gemeenten daarin bij te staan en zo veel mogelijk de ruimtelijke kwaliteit in de provincie te willen bevorderen. 

Een zeer belangrijke ontwikkel-locatie is de Entree te Haarlem, in het hart van de Metropoolregio. De voorbereiding van de uitvoering voor Entree-Oost is nu in volle gang om snel te kunnen starten en te profiteren van de aantrekkende markt. Ons is nu gebleken dat de provincie gevraagd is om medewerking te verlenen aan aanpassing van het verkeersregime aldaar om tot een betere en snellere woningbouwontwikkeling te kunnen komen én de verkeerssituatie ter plaatse veiliger te maken. Het gemeentebestuur van Haarlem zond u op 17 februari jl. een formele brief. Echter, de verzoeken en voorstellen die daarin zijn gedaan blijken door het college te zijn afgewezen. Omdat er provinciaal belang in het geding is, heeft de PvdA fractie een lijst met vragen voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.  De vragen kunt u hier nalezen: Vragen PvdA fractie Entree Oost Haarlem