Door op 26 juni 2013

PvdA op de bres tegen plastic afval in zee

Op zondag 1 september organiseert de Partij van de Arbeid een schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. Het verzamelen van plastic afval staat centraal. De grote hoeveelheid plastic afval in het water, die uiteindelijk op onze stranden aanspoelt, vormt een bedreiging voor de natuur in zijn geheel, maar ook voor mens en dier.

Partijgenoten van lokale afdelingen gaan die dag tussen 12.00 en 15.00 uur voorzien van prikkers en rode vuilniszakken aan de slag. Het verzamelde plastic wordt vervolgens zorgvuldig gesorteerd zodat er aan het eind van de dag ook iets gezegd kan worden over de bronnen van de vervuiling. Volgens stichting De Noordzee, een natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee, is dit erg belangrijk. De stichting steunt de actie. Zelf organiseert zij in augustus een campagne voor schonere stranden. De resultaten van deze campagne en de inzamelingsactie van de Partij van de Arbeid worden op 1 september gepresenteerd aan een prominent lid van de Partij van de Arbeid.

Achtergrond

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic zwerfafval. Zo drijft er alleen al tussen Hawai en San Francisco een ‘plastic soep’ met een omvang van 34 keer de oppervlakte van Nederland.. We gebruiken dagelijks producten waar plastic in verwerkt is. Door wind, waterstroming maar bovenal door mensen belandt heel veel plastic in zee. Gigantische drijvende plastic vuilnisbelten zijn het gevolg.

De grote hoeveelheid plastic afval in het water vormt een bedreiging  voor de natuur, in het bijzonder voor tal van zee(zoog)dieren. En omdat plastic na verloop van tijd uiteen valt in kleinere stukjes en die weer opgegeten worden  door vissen en schelpdieren komt het uiteindelijk ook in de voedselketen terecht. 

Meer informatie volgt z.s.m.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Statenlid Gohdar Massom, woordvoerder Milieu van de PvdA Noord-Holland