2 november 2016

PvdA, SP en Ouderenpartij NH pleiten voor verplaatsing coöperatie ZAP

De Noord-Hollandse fracties van PvdA, SP en de Ouderenpartij hebben vragen gesteld aan GS over de uitbreidingsplannen van coöperatie ZAP op het huidige terrein aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis. Het bedrijf zorgt in het dorp, wat halverwege Den Helder en Den Oever ligt, al jaren voor geluids-, stof- en verkeersoverlast.

In 2009 en 2011 werden er ook al vragen aan GS gesteld over verplaatsing van het bedrijf naar een open gebied aan de Kerkweg in het nabijgelegen Anna Paulowna. GS zegde toen toe dat er, met oog op de overlast voor omwonenden, geen vergunningen zouden worden verleend voor uitbreiding op de huidige locatie. De provincie zei toen dat verplaatsing van het bedrijf naar het terrein in Anna Paulowna de voorkeur had. Volgens een artikel in het Noord Hollands dagblad hield diezelfde provincie de verhuizing van het bedrijf naar het open gebied langs de Kerkweg in Anna Paulowna tegen.

Het bedrijf heeft nu een aanvraag ingediend voor de bouw van twee loodsen die samen een oppervlakte van 1900 vierkante meter hebben. Volgens de verantwoordelijke wethouder is de gemeente Hollands Kroon bereid de vergunning te verlenen. Ons fractielid Nico Papineau Salm heeft nu samen met SP-statenlid Marnix Bruggeman en Jeff Leever van de Ouderenpartij Noord-Holland aan gedeputeerde staten gevraagd of de provincie inderdaad heeft geweigerd om mee te werken aan de verhuizing naar het terrein in Anna Paulowna te verlenen. Ook vragen zij GS om alsnog haar belofte na te komen dat ZAP in Van Ewijcksluis niet mag uitbreiden en wordt verplaatst naar een meer geschikte locatie.

GS heeft toegezegd de vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.