Door Xander den Uyl op 4 februari 2017

PvdA stelt vragen aan GS over de uitbesteding brug- en sluiswachters

In de Statenvergadering van maandag aanstaande zal de PvdA fractie opnieuw mondelinge vragen stellen (mede namens SP en 50plus) aan Gedeputeerde Staten over de uitbesteding van de brug- en sluiswachters. Daarover is de afgelopen maanden veel te doen geweest. De bediening van bruggen en sluizen wordt sinds 2006 in beperkte mate gedaan door provinciaal personeel. Het gros van de medewerkers is in dienst van ODV maritiem en wordt ingehuurd door de provincie. In 2013 heeft de provincie besloten de brugbediening uit te besteden. Over dat voornemen zijn de Staten in 2013 en 2014 geïnformeerd. Omdat GS daarbij spraken over de overgang van “het personeel” bestond bij ons de overtuiging dat GS daarmee al het personeel bedoelde, dus inclusief degenen die voor de provincie werkten maar in dienst waren bij ODV Maritiem.

In 2015 heeft de provincie echter een aanbesteding in de markt gezet, waarbij de overname van het personeel (en hun arbeidsvoorwaarden) van ODV naar de nieuwe concessiehouder blijkbaar niet in de aanbesteding is opgenomen.

Dat heeft tot gevolg gehad dat de betrokken medewerkers, zowel degenen met een tijdelijke en flexibele aanstelling als degenen met een vaste aanstelling, niet dreigen over te gaan naar de nieuwe werkgever. In de commissie Mobiliteit en Financiën heeft de PvdA er meerdere malen bij GS op aangedrongen om er voor te zorgen dat het betrokken personeel tegen normale arbeidsvoorwaarden (en dus zonder inkomensachteruitgang) in dienst zou komen van de nieuwe werkgever. Dat lijkt nu niet te gaan lukken. De PvdA maakt zich grote zorgen over de positie van de betrokken medewerkers alsook over de veiligheid, nu het huidige personeel, met hun grote nautische kennis en ervaring niet terug lijkt te komen bij de nieuwe werkgever. Vandaar dat de PvdA de kwestie maandag opnieuw aan de orde stelt.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl