Door op 19 februari 2016

PvdA stelt vragen over faillissementen van grote winkelketens

Gedurende de afgelopen periode zijn een aantal grote winkelketens failliet gegaan. Een aantal van de bovengenoemde bedrijven hebben inmiddels, soms in flink afgeslankte vorm,  een doorstart kunnen maken terwijl bij enkele hierover nog gesprekken gaande zijn.

Alle bovengenoemde winkelketens spelen een belangrijke rol in winkelgebieden gesitueerd in het centrum van steden: zij zijn trekkers van een breed winkelpubliek en zorgen daarmee voor de leefbaarheid en veiligheid van vele winkelcentra. Ook zorgen deze winkelketens voor een grotere omzet in deze winkelcentra en creëren zij werkgelegenheid die door deze faillissementen onder druk komt te liggen. Het verdwijnen van dergelijk grote ketens zal tot een toenemende winkelleegstand leiden. De PvdA fractie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

Schriftelijke vragen over faillissementen grote winkelketens