PvdA stelt vragen over gaswinning Noord-Hollandse velden

Door Annette de Vries op 7 november 2019

Nu de gaskraan in Groningen versneld dichtgaat, heeft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aangegeven dat zolang Nederland nog gas nodig heeft dit via de import en uit kleinere gasvelden zal worden gehaald.

In onze provincie zijn meerdere velden waar gas gewonnen of opgeslagen wordt. Ook gasopslag levert de nodige risico’s op, vergelijkbaar met de bevingen in Groningen. In de afgelopen jaren is onze provincie meerdere keren getroffen door aardbevingen. In het Noord-Hollandse dorp Warder heeft op 5 juni 2018 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. Naar alle waarschijnlijkheid is de beving veroorzaakt door gaswinning. In 2015 was er een aardbeving bij Anna Paulowna. In 2001 waren er aardbevingen bij Alkmaar en Bergen aan Zee.

De PvdA Noord-Holland is voorstander van het beëindigen van de gaswinning in Groningen in het belang van de veiligheid van de Groningers. Het kan volgens ons echter niet de bedoeling zijn dat de inwoners van Noord-Holland nu met dezelfde problemen worden opgezadeld omdat de gaswinning uit de Noord-Hollandse velden ter compensatie juist wordt opgevoerd en uitgebreid. In plaats van verder te investeren in de winning van fossiele brandstoffen, met alle risico’s van dien, zou de transitie naar duurzame energie een stevige extra impuls moeten krijgen.

In september 2019 stelde onze fractiegenoot Annette de Vries al vragen over de zorgen van de 15 Noord-Hollandse gemeenten over de gaswinning uit de kleinere Noord-Hollandse velden. Daarin vroegen wij GS ook om zich uit te spreken tegen het opvoeren van de gaswinning en het beëindigen van de gaswinning in het belang van de veiligheid van de inwoners en het milieu.

Nu het blijkt dat de reactie van het College gebaseerd is op een brief van de minister van vóór het besluit tot de stopzetting van de gaswinning in Groningen, willen wij van het College weten of de zienswijze van GS nog steeds hetzelfde is. Ook willen we weten of er op korte termijn een risicoanalyse gemaakt wordt door de mijnbouwmaatschappijen, of anderen, van de specifieke situatie in Noord-Holland en de gevolgen van de verhoging van de gaswinning. Wij maken ons, net als de 15 gemeenten uit onze provincie, zorgen over de risico’s en gevolgen van verhoging van de gaswinning. Deze zorgen worden niet weggenomen nu de door de minister genoemde instanties met hun analyses de negatieve gevolgen van de gaswinning voor de Groningers niet konden voorkomen. Daarom vragen wij het College of deze in gesprek wil gaan over de beperking en afbouw van de Noord-Hollandse gaswinning in plaats van verhoging.

 

Schriftelijke vragen Aardgaswinning in N-H PvdA

 

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries