Door op 20 augustus 2012

PvdA stelt vragen over klachtencommissie jeugdzorg

De PvdA Noord-Holland heeft samen met GroenLinks aanvullende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg. De PvdA wil onder andere weten wat de provincie gaat doen om de bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de klachtencommissie te vergroten. PvdA-statenlid Attiya Gamri: “Op dit moment weten te weinig cliënten de weg naar de klachtencommissie te vinden.  Ook bestaan er twijfels over de onafhankelijkheid en de mate van diversiteit binnen de commissie. De PvdA vindt dat dit beter moet.”

Al eerder dit jaar stelden PvdA en GroenLinks vragen aan Gedeputeerde Staten over het functioneren van de klachtencommissie. Aanleiding hiervoor waren gesprekken met cliënten en met de voorzitter van de klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Op basis van deze gesprekken ontstond het beeld dat de commissie niet optimaal bereikt wordt. Gamri: “Ons bereikten signalen dat cliënten zich onvoldoende herkennen in de samenstelling van de klachtencommissie en dat ze niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid. Er is ook een groep cliënten die simpelweg niet van het bestaan van de commissie af weet. In alle gevallen is het wat de PvdA betreft aan de provincie om samen met Bureau Jeugdzorg te kijken waar verbetering mogelijk is.”

Daarnaast wil de PvdA ook van Gedeputeerde Staten weten hoe de klachtencommissie vorm gaat krijgen als de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 wordt overgeheveld naar gemeenten.