Door op 6 oktober 2014

PvdA stelt vragen over meldpunt kindermishandeling

Vorige week bleek uit een reportage van Nieuwsuur dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) niet optimaal functioneert. Huisartsen doen bijna nooit melding als ze mishandeling vermoeden, slechts een derde van het totaal aantal meldingen wordt onderzocht en veel meldingen worden niet op naam van het kind geregistreerd. De PvdA Noord-Holland maakt zich zorgen en wil weten of hierdoor in Noord-Holland ernstige gevallen van kindermishandeling niet of te laat aan het licht komen.

Op zondag 28 september besteedde Nieuwsuur in een reportage aandacht aanhet jaarverslag over 2013 van het AMK. Uit dit jaarverslag blijkt onder andere dat (huis-)artsen kindermishandeling nauwelijks melden, voornamelijk omdat zij zich belemmerd voelen door hun beroepsgeheim en bang zijn voor juridische gevolgen. Ook blijkt dat jaarlijks zo’n 65.000 meldingen van kindermishandeling binnenkomen bij het AMK, maar dat slechts 20.000 meldingen onderzocht worden. Bijkomend probleem is dat de meldingen die binnenkomen geregistreerd worden op naam van de indiener, en niet op naam van het betreffende kind of gezin, waardoor er verschillende meldingen kunnen binnenkomen over een kind zonder dat deze aan elkaar gekoppeld worden.

De PvdA is zeer geschrokken van deze feiten, en wil daarom nu van Gedeputeerde Staten weten in hoeverre deze problematiek ook in Noord-Holland speelt. Ook wil de PvdA weten hoe het AMK zich vanaf 2015 gaat verhouden tot gemeenten in het kader van de transitie. Komen de meldingen die bij het AMK binnenkomen straks ook bij gemeenten terecht en zo ja, hoe moeten gemeenten dat vervolgens oppakken?

Tot slot krijgen we steeds meer signalen uit de samenleving dat ouders en kinderen die nu zorg krijgen nog steeds niet goed weten waar ze aan toe zijn vanaf 1 januari. Van Gedeputeerde Staten willen we daarom weten of er al met de huidige jeugdzorgklanten is gecommuniceerd vanuit gemeenten, en of daarbij voldoende helder is geworden waar zij zich straks moeten melden. We houden u op de hoogte van de uitkomsten.