PvdA stelt vragen over privacy inwoners provincie Noord-Holland

Door Alphons Muurlink op 2 maart 2020

De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie uiterst zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens van de inwoners om gaat.

De provincie verwerkt immers veel en gevoelige persoonsgegevens van de inwoners van de provincie. En met de verdergaande digitalisering zal dit nog meer worden. Volgens de Provincie gaat zij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en houdt de provincie zich aan de wet. Dat is niet meer dan logisch.

En toch komt het voor dat er zaken fout gaan en er een datalek is. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens – de landelijke privacywaakhond – werden er in 2019 meer dan 4600 datalekken uit het openbaar bestuur gemeld. Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor. Hoeveel daarvan van de provincie Noord-Holland afkomstig zijn is niet bekend bij de PvdA. Naast een groeiend aantal datalekken geeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat het de komende jaren extra toezicht gaat houden op de digitale overheid. Reden voor de PvdA om vragen te stellen hoe het – twee jaar na de start van de nieuwe privacyregelgeving – staat met de bescherming van de persoonsgegevens van de inwoners van Noord-Holland.

Lees meer.

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink