Door op 26 mei 2014

PvdA stelt vragen over Stolperbrug

De PvdA Statenfractie heeft vragen gesteld aan GS over de voorgenomen werkzaamheden a.s. oktober aan de Stolperbrug Schagen. De ondernemersfederatie Schagen pleitte er deze week voor om de werkzaamheden naar voren te halen, zodat de zwaarbeladen vrachtwagens die juist in die periode van de bollenvelden komen niet om hoeven te rijden via Den Helder of Schoorldam.

PvdA-Statenlid Mark Versteeg: “De PvdA begrijpt niet waarom de provincie zonder overleg het tijdstip heeft uitgekozen voor onderhoud aan de brug. Ook kan het niet de bedoeling zijn dat sluiting van één brug de hele verkeersafhandeling van oost naar west ontregelt. De PvdA wil van Gedeputeerde Staten weten of aan beide zaken op korte termijn iets gedaan kan worden.”

De voorgenomen sluiting van de Stolperbrug benadrukt volgens de PvdA een algemener probleem met de verkeersafhandeling van oost naar west (en vice versa) in de gemeente Schagen. Om van oost naar west te komen moet er altijd een brug gepasseerd worden – is het niet de Stolperbrug dan zijn het oude vlotbruggen. Die bruggen zijn allemaal ongeschikt voor zwaarbeladen vrachtauto’s en grote verkeersstromen. Storingen, defecten of onderhoudswerkzaamheden aan de Stolperbrug zorgen ervoor dat al het verkeer over deze vlotbruggen het kanaal over moet. Daar is de infrastructuur ongeschikt voor.

Maar ook als de Stolperbrug wel open is vormt deze letterlijk een bottle neck. Want hoewel de toegangsweg (de N248) momenteel wordt aangepakt, blijft het voor vrachtwagens onmogelijk om elkaar te passeren op de te smalle Stolperbrug. De PvdA wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waarom de Stolperbrug niet ook verbreed wordt. Ook wil de PvdA weten of er bereidheid bestaat om samen met de gemeente Schagen te werken aan een plan voor snellere reparatie van de brug in geval van storingen of calamiteiten.

Schriftelijke vragen Stolperbrug