Door op 30 september 2015

PvdA uit zorg over betaalbaarheid woningen in Noord-Holland

De PvdA heeft zorgen over de betaalbaarheid van woningen in met name het Zuidelijk deel van de provincie.

Daar zijn afspraken gemaakt om tot 2040, 235.000 woningen te bouwen. Echter, woningbouwcorporaties bouwen minder woningen door minder investeringsruimte. Particulieren kochten de afgelopen jaren minder nieuwbouwwoningen waardoor projecten ernstig zijn vertraagd. Ook hebben gemeenten veel woningbouwplannen aangepast, waardoor het aantal woningen per locatie minder is geworden. Mede daardoor voorziet de PvdA krapte op de woningmarkt en dat woningen nog duurder worden.

Jan Nieuwenburg: “Voor starters wordt het de komende jaren in het Zuiden van de provincie nog moeilijker om een betaalbare woning te vinden in de huur- en koopmarkt. Maar ook de doorstroming op de woningmarkt zal beperkt blijven als er niet snel wordt ingegrepen. De PvdA roept daarom GS op om met gemeenten extra woningbouwlocaties mogelijk te maken in stedelijke gebieden.” Provinciale Staten stelde de geactualiseerde structuurvisie vast op 28 september jl. In de regionale actieprogramma’s wonen (RAP’s) zullen in 2016 de plannen met gemeenten in Noord-Holland worden uitgewerkt en aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Meer informatie: Jan Nieuwenburg (PvdA).