8 september 2016

PvdA vraagt GS om opheldering opstelterrein Uitgeest

PvdA Statenlid Marieke van Duijn  van de PvdA Noord-Holland fractie heeft vandaag vragen over het geplande opstelterrein bij Uitgeest ingediend voor de rondvraag aan gedeputeerde Elisabeth Post tijdens de vergadering van de Commissie Mobiliteit & Financiën van maandag 12 september a.s.

Recent is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor de locatie van een opstelterrein voor sprinters nabij Uitgeest. Bij deze keuze is de provincie Noord-Holland onder voorwaarden akkoord gegaan met de locatie.

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ schreef onlangs naar aanleiding hiervan een brief aan het provinciaal bestuur waarin zij hun verbazing uiten omdat de keuze voor deze locatie volgens hen in meerdere opzichten in strijd is met het vigerende provinciaal beleid voor het Nationaal Landschap Laag Holland.

De brief is voor de PvdA fractie aanleiding om de gedeputeerde rechtstreeks te bevragen over onder andere de eerder genoemde voorwaarden waaronder de provincie heeft ingestemd met de locatie nabij Uitgeest en of de keuze voor deze locatie inderdaad in strijd is met het geldende beleid. Tevens zal Marieke van Duijn namens de fractie aan de bel trekken over de mogelijke gevolgen op het omringende landschap wanneer het opstelterrein daadwerkelijk op deze locatie gevestigd wordt.