Door op 6 mei 2013

PvdA vraagt opheldering over Omgevingsraad Schiphol

De PvdA Noord-Holland wil van Gedeputeerde Staten weten hoe het staat met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS moet de Alderstafel en Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) gaan vervangen als overkoepelend overlegorgaan over de luchthaven. Woordvoerder Schiphol Gohdar Massom: “Het eindadvies over de vorming van de ORS moest op 1 mei opgeleverd worden, maar we hebben nog niets gezien. De PvdA wil snel duidelijkheid over hoe gemeenten en bewoners weer een stem gaan krijgen in het overleg over Schiphol.” 

Al eerder, op 8 november 2011 en op 10 april 2012, stelde de PvdA Statenfractie schriftelijke vragen over het functioneren van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Aanleiding voor de vragen was destijds het besluit van de Cluster Noord, bestaande uit de gemeenten Castricum, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Heiloo, om uit de CROS te stappen. De gemeenten waren ontevreden over de manier waarop het overleg verliep en de mate waarin adviezen werden overgenomen door de Alderstafel. Om dezelfde reden besloot ook de voorzitter en een aantal bewonersvertegenwoordigers uit de CROS te stappen.

De voormalig staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu Atsma besloot begin 2012 de Tafel van Alders en de  CROS samen te brengen onder een overkoepelende Omgevingsraad Schiphol (ORS). Volgens de opdrachtbrief van de staatsecretaris Infrastructuur en Milieu van 16 maart 2012 aan de heer Alders dient het eindadvies over de vorming van de ORS uiterlijk 1 mei 2013 opgeleverd te worden, maar dit is nog niet gebeurd. Massom: “Wij horen van bewonersvertegenwoordigers veel kritiek over gebrekkige informatie en te weinig betrokkenheid van bewoners bij de vormgeving van de ORS. Daarom willen wij van GS weten of al bekend is hoe de ORS er uit komt te zien en hoe gewaarborgd gaat worden dat gemeenten en bewoners beter gehoord gaan worden dan in CROS.”

Schriftelijke vragen ORS