Door op 11 november 2013

PvdA vraagt provincie aan te sluiten bij sectorplannen Asscher

Ook inzet op meer stageplaatsen en leerwerkplekken

De PvdA Noord-Holland heeft de provincie tijdens de Algemene Beschouwingen gevraagd om zich aan te sluiten bij de sectorplannen van minister Asscher. Een motie met die strekking werd door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen. Ook riep de PvdA de provincie in een motie op om in overleg met partners als de hoogheemraadschappen, PWN, vervoersmaatschappijen en het MKB stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Dit zijn beide maatregelen die de provincie niets kosten, maar een groot effect hebben op de arbeidsmarktkansen van mensen die het nu moeilijk hebben. De PvdA gaat ervan uit dat het college van Gedeputeerde Staten hier voortvarend mee aan de slag gaat.”

Het kabinet Rutte/Asscher heeft onlangs 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zogenoemde sectorplannen, waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden moeten samenwerken om oplossingen te creëren voor regionale arbeidsmarktproblematiek en sectoren zoals de techniek en de bouw. Provincies spelen tot nog toe echter geen rol in de plannen. Dat is een gemiste kans, aldus Tekin: “Provincies hebben als geen ander zicht op de arbeidsmarktproblematiek per regio, en ze zitten regelmatig met relevante bedrijven en instellingen om tafel. Bovendien moeten provincies bezuinigen; dit is een kans om ondanks die bezuinigingen toch iets te doen aan de oplopende werkloosheid in onze provincie.” De PvdA vindt het dan ook een goede zaak dat de provincie nu gaat bekijken hoe zij een rol kan spelen in de sectorplannen.

De afgelopen tijd heeft de PvdA Statenfractie een inventarisatie gemaakt van de grootste problemen op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De oplopende werkloosheid onder jongeren baart de PvdA veel zorgen. Maar ook de groeiende mismatch tussen opleiding(-sniveau) van werknemers en het aanwezige arbeidsaanbod in onze provincie is een groot probleem. Voldoende stage- en leerwerkplekken zijn van groot belang om deze mismatch te bestrijden én om degenen die het momenteel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt perspectief te bieden op werk, en daarmee een toekomstperspectief. Tekin: “Wat ons betreft gaat de provincie nog veel actiever dan nu met partners en het MKB in gesprek om meer stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren.”

Motie impuls regionale economie – aansluiting sectorplannen

Motie stageplaatsen en leerwerkplekken