Door Adnan Tekin op 12 juli 2012

PvdA: wacht evaluatie Herstelling af voor besluit over subsidie

De PvdA Noord-Holland heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het vermeende besluit om de subsidie aan Stichting Herstelling stop te zetten. Het Haarlems Dagblad meldde op 5 juli dat de provincie Noord-Holland niet langer wil bijdragen de stichting, die tot doel heeft passend werk te vinden voor werkloze jongeren. De PvdA wil onder andere van het college weten waarom dit besluit voorafgaat aan de beloofde evaluatie van de  Herstelling.

Stichting Herstelling is een werkervaringsproject voor werkloze jongeren. De jongeren worden ingezet bij het onderhouden en opknappen van de Stelling van Amsterdam. Gedeputeerde Staten wil naar verluid niet langer bijdragen aan het werven van fondsen voor en het promoten van de stichting. De PvdA Noord-Holland heeft met verbazing kennisgenomen van dit voornemen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Gedeputeerde Staten hebben in september 2011 een evaluatie toegezegd van de activiteiten van Stichting Herstelling, maar tot op heden hebben we niets gezien. Het lijkt de PvdA logisch om eerst de evaluatie te bekijken voordat er een besluit wordt genomen over het al dan niet toekennen van subsidie.”

De PvdA wil daarom van Gedeputeerde Staten weten of het inderdaad klopt dat de provincie de subsidie aan de Herstelling wil stopzetten. Ook wil de PvdA duidelijkheid over wanneer Provinciale Staten de beloofde evaluatie tegemoet kan zien.

Adnan Tekin

Adnan Tekin

Adnan Tekin is PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol. Tussen 1998 en 2012 werkte Adnan achtereenvolgens als assistent van een Amsterdamse PvdA wethouder, burgemeester en als secretaris van de PvdA fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij begon zijn politieke loopbaan in maart 2011 als lid van de Provinciale Staten

Meer over Adnan Tekin