Door Leny van Vliet op 23 februari 2015

PvdA wil aandacht voor stad in waterbeheerplan

De PvdA in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil aandacht voor stedelijk water in het nieuwe waterbeheerplan 2016 – 2021, dat nu ter inspraak ligt. Het plan beperkt zich wat de PvdA betreft veel te veel tot het landelijk gebied. Stedelijke problemen, die in de toekomst gaan ontstaan door de voorspelde klimaatverandering met heviger buien en langere perioden van droogte, worden niet bij de kop gepakt.

De PvdA vindt: dat moet anders en beter. Op woensdag 25 februari lichten PvdA-kandidaten voor het waterschap AGV dit toe tijdens een bezoek aan boerderij Langerlust in Amsterdam Zuidoost.

Het bezoek aan Langerlust maakt onderdeel uit van de fietsvierdaagse van PvdA-kandidaat voor de Provinciale Staten Marieke van Duijn. Haar fietstocht door heel Noord-Holland, die geheel in het teken staat van luchtkwaliteit en duurzaamheid, start op woensdag 25 februari in Hilversum. Rond 11.20 uur zal Marieke een koffiestop maken bij boerderij Langerlust aan de Provincialeweg 24 in Amsterdam Zuidoost. Daar ontmoet Marieke verschillende PvdA-kandidaten voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, die onder andere met haar in gesprek gaan over het Waterbeheerplan 2016-2021.

De pers is van harte uitgenodigd om bij het bezoek aanwezig te zijn.

Leny van Vliet

Leny van Vliet

Leny van Vliet zit voor haar tweede termijn binnen AGV. Voor haar functie als fractievoorzitter brengt ze een schat van bestuurlijke ervaring mee. Lid van de PvdA sinds 1981 en actief betrokken bij waterbeheer  sinds midden jaren tachtig. De Partij van de Arbeid en Water zijn twee onderwerpen waarmee ik al sinds jaren bezig ben. Eind

Meer over Leny van Vliet