Door op 9 maart 2015

PvdA wil duidelijke OV-kaarten op stations rond Amsterdam

De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie in samenwerking met de stadsregio een kaart ontwikkelt waar alle trein-, metro-, tram- en busverbindingen duidelijk en in samenhang op staan afgebeeld. De PvdA diende daarover vandaag een initiatiefvoorstel in.

Statenlid en initiatiefnemer Ed Wagenmaker: “Nu is het voor toeristen en bezoekers vaak volstrekt onduidelijk hoe ze met een combinatie van trein-, metro-, tram- en buslijnen kunnen reizen binnen de stadsregio. Voor de verschillende vormen van openbaar vervoer zijn alleen aparte kaarten beschikbaar. Hierdoor wordt het openbaar vervoer binnen de stadsregio waarschijnlijk niet optimaal gebruikt.”

De PvdA vindt dat de provincie en de gemeenten binnen de stadsregio, naar voorbeeld van wereldsteden als Parijs en Londen, een kaart moeten ontwikkelen waar alle vormen van openbaar vervoer binnen de stadsregio duidelijk op staan afgebeeld. Op de langere termijn moet deze kaart wat de PvdA betreft niet alleen in gedrukte vorm, maar ook via bijvoorbeeld een app aan de reiziger worden aangeboden.

Het initiatiefvoorstel is hier te lezen:

Initiatiefvoorstel kaart OV-lijnen Metropoolregio Amsterdam

Een voorbeeld kaart:

Voorbeeld OV-kaart