Door op 5 september 2012

PvdA wil onderzoek gebruiksmogelijkheden Zijlweg 245

De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie onderzoekt of het leegstaande provinciale kantoorpand aan de Zijlweg te Haarlem een nieuwe, duurzame bestemming kan krijgen. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. PvdA-statenlid Ed Wagemaker: “Nu staat het pand aan de Zijlweg te koop zonder dat potentiële kopers weten welke mogelijkheden het pand biedt. De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie streeft naar duurzaam hergebruik van kantoren en fabrieken. Dit kan onder meer worden bereikt door de gebruiksmogelijkheden van leegstaande panden in kaart te brengen.”

Het onderzoek naar gebruiksmogelijkheden zou onder andere in kaart moeten brengen of het pand aan de Zijlweg geschikt is voor jongerenhuisvesting, huisvesting van arbeidsmigranten, het vestigen van creatieve broedplaatsen of het creëren van ruimte voor startende ondernemers. Wagemaker: “Potentiele kopers hebben zelf vaak weinig trek in een dergelijk onderzoek, omdat het een behoorlijke investering vergt. Het zou goed zijn als de provincie, als verkoper van het pand, dit onderzoek zou verrichten. Niet alleen wordt hiermee de aantrekkelijkheid van het pand voor een aspirant-koper vergroot; de kans op een nuttige en duurzame herbestemming neemt ook toe.”

Het pand aan de Zijlweg werd begin jaren ‘60 ontworpen door de bekende architect Zwiers en heeft een monumentale uitstraling. De PvdA wil dat de provincie bekijkt of een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het pand hierdoor medegefinancierd kan worden door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE is eind 2011 begonnen met het subsidiëren van haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming van monumentale ruimtes. Wegens succes is er in de loop van 2012 2.4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor dergelijke aanvragen.