PvdA wil snel duidelijkheid over gevolgen PAS-uitspraak van de rechter

Door Alphons Muurlink op 12 juli 2019

De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft grote gevolgen voor onder meer de bouw van woningen en wegen, ook in de provincie Noord-Holland. De PvdA maakt zich zorgen en stelde vragen aan het provinciebestuur.
In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen die te maken hebben met overbelasting door stikstof. Met het PAS kregen bedrijven toestemming voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden, onder voorwaarde dat zij in de toekomst maatregelen zouden gaan treffen met positieve gevolgen voor die natuurgebieden. Die ’toestemming vooraf’ mag niet meer van de Raad van State. En dat heeft grote gevolgen. Alleen al in Noord Holland gaat het om ieder geval 175 vergunningen, aldus een bericht van RTL Nieuws.

De PvdA maakt zich zorgen over de gevolgen van de uitspraken van de rechter voor de uitvoering van plannen voor de woningbouw en wegen en de gevolgen van het te hoge gehalte stikstof voor de natuur. Daarom stelde de PvdA vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) waarop inmiddels antwoord is ontvangen.Daaruit blijkt dat nog veel onduidelijk is.
‘De PvdA wil dat zo snel mogelijk duidelijk is wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter, zodat ondernemers en burgers weten waar ze aan toe zijn’, aldus Alphons Muurlink, duo-commissielid namens de PvdA. Daarom is de PvdA blij dat het provinciebestuur hard bezig is om die gevolgen in beeld te brengen.

Klik hier voor het landelijke informatiepunt voor meer nieuws en informatie over de uitspraak van de rechter.

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink