Door op 4 maart 2013

PvdA wil snellere busverbinding als alternatief voor Fast Flying Ferry

De PvdA Noord-Holland wil dat er een alternatief komt voor reizigers die gebruik maken van de Fast Flying Ferry (FFF). De provincie besloot afgelopen week dat deze draagvleugelbootverbinding tussen Velsen en Amsterdam met ingang van 2014 wordt stopgezet. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 11 maart zal de PvdA daarom met een motie komen waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd het vrijgevallen budget te investeren in een snelle busverbinding op dit traject.

In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn verschillende onderzoeken gedaan waar uit blijkt dat de FFF niet langer rendabel is. Het reizigersaantal is de afgelopen jaren teruggelopen, onder andere omdat de reistijd vanwege de vaarveiligheid is toegenomen van 27 naar 36 minuten. PvdA-statenlid Naima Ajouaau: “Ondanks de toegenomen reistijd biedt de FFF momenteel verreweg de snelste OV-verbinding tussen Velsen en Amsterdam. Voor de bereikbaarheid van Velsen is het belangrijk dat reizigers een gelijkwaardig alternatief wordt geboden.”

De provincie noemt buslijn 82, die van Velsen via Sloterdijk naar de Amsterdamse Marnixstraat gaat, een mogelijk alternatief. Ajouaau: “Bus 82 doet echter 49 minuten over het traject en biedt bovendien geen directe verbinding met Amsterdam Centraal. Daarom wil de PvdA dat Gedeputeerde Staten de met het stopzetten van de FFF vrijgevallen 1,2 miljoen investeert in een betere en snellere busverbinding tussen Velsen en Amsterdam.” Deze verbinding moet wat betreft reisduur gelijkwaardig worden aan de FFF. Ook vraagt de PvdA de provincie te onderzoeken of een HOV-verbinding tussen Velsen en Amsterdam tot de mogelijkheden behoort.