Door op 14 november 2013

PvdA: zet vaart achter woningbouw Haarlemmermeer-West

De provincie Noord-Holland gaat er bij de rijksoverheid op aandringen snel duidelijkheid te geven over de plannen voor Schiphol en omgeving, zodat de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie in Haarlemmermeer-west kan worden voortgezet. Een motie die daartoe opriep van PvdA-Statenlid Gohdar Massom is maandag met unanieme stemmen aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Holland.

De ontwikkeling van het westen van Haarlemmermeer (de zogenoemde Westflank) ligt stil nadat de rijksoverheid besloot om de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding door het westelijk deel van de polder aan te leggen. De motie die maandag tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten werd ingediend, heeft tot doel die gebiedsontwikkeling weer op gang te brengen. Massom: “De woningbouwbehoefte in het gebied is groot, en bovendien levert woningbouw een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en economisch herstel in de regio. Het is daarom van groot belang dat de gebiedsontwikkeling in Haarlemmermeer-West snel wordt voortgezet.”

Tot aan 2040 zijn er in Noord-Holland-Zuid 130.000 nieuwe woningen nodig en in de Meerlanden 25.000. De Haarlemmermeer-west is de enige locatie waar nog op grote schaal nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Om de mogelijkheden in Haarlemmermeer-west in kaart te brengen is het eerst van belang meer duidelijkheid te krijgen over de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). De provincie gaat dat nu bij minister Melanie Schultz van Haegen bepleiten.