Door Rian van Dam op 5 juni 2014

Regiodag over de toekomst van het Openbaar Vervoer

Op zaterdag 21 juni 2014 organiseert de Partij van de Arbeid gewest Noord-Holland haar 22e regiodag. De regiodag gaat deze keer over de toekomst van het Openbaar Vervoer in Noord-Holland. De themabijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en staat onder leiding van dagvoorzitter Marceline Schopman.

Na de lunch vindt de Gewestelijke Vergadering plaats, met op de agenda onder andere de kandidaatstellingsprocedure voor de Provinciale Statenverkiezingen. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Wachtruimte op Perron 3a, NS Station Haarlem.

De toekomst van het Openbaar Vervoer in Noord-Holland

Verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer is en blijft een van de kerntaken van de provincie. Om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is de mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen een noodzaak. De PvdA vindt mobiliteit daarom een recht van iedereen. Een goede bereikbaarheid is daarnaast ook belangrijk voor verdere economische groei.

Het beschikbare budget voor Openbaar Vervoer staat echter onder druk. De provincie kijkt nu bij de aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond onder andere naar tariefdifferentiatie om het bestaande OV-netwerk in stand te kunnen houden. De PvdA Noord-Holland wil, zeker ook met het oog op onze inzet voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, in debat met leden, reizigers, gemeenteraadsleden en maatschappelijke organisaties over de vragen hoe houden we het Openbaar Vervoer ook in de komende jaren betaalbaar/van goede kwaliteit en de regio’s bereikbaar?

Programma

9.30 – 10.00 uur               Inloop

10.00 – 10.05 uur             Opening door gewestvoorzitter Rian van Dam

10.05 – 11.00 uur             Aftrap door dagvoorzitter Marceline Schopman (voormalig woordvoerder OV en PvdA raadslid in Haarlem),         inleiding door o.a. Duco Hoogland (woordvoerder OV PvdA Tweede Kamerfractie)

11.00 – 11.30 uur              Pauze

11.30 – 12.30 uur             Discussie aan de hand van stellingen

12.30 – 13.30 uur             Lunch

13.30 – 15.30 uur             Gewestelijke Vergadering

15.30 – 16.30 uur             Netwerkborrel

Het gewestbestuur hoopt u allemaal te kunnen begroeten op 21 juni a.s. om 9.30 uur!