Door op 30 november 2015

ROSA leergang: bijeenkomst Noord-Holland

Zoals de meesten van jullie wel zullen weten is de ROSA leergang 2015-16 inmiddels begonnen. Tijdens deze afwisselende oriëntatie-cursus, maken mensen die binnen de PvdA van waarde willen zijn kennis met de vereniging en de partij. Naast twee landelijke bijeenkomsten bestaat de leergang ook uit een aantal bijeenkomsten op regionaal niveau. Drie van onze statenleden, Rina van Rooij, Nico Papineau Salm en Jan Nieuwenburg treden hierbij als coach op. Hieronder een verslag van de laatste bijeenkomst op 14 november door Rina van Rooij.

Tijdens de laatst gehouden ROSA leergang bijeenkomst Noord-Holland begonnen we de dag met een korte terugblik op de vorige bijeenkomsten. Vervolgens volgde een korte inventarisatie over de kennismaking van de deelnemers met de partij. Waar staat iedereen nu en wat is reeds ondernomen? Wat zijn de wensen op dit gebied? Zoals verwacht zijn de verwachtingen en ervaringen behoorlijk divers. Waar de één vooral regionaal actief wil zijn (Ruimtelijke ordening/metropoolregio Amsterdam/provincie) wil een ander vooral zoeken naar mogelijkheden om een theoretische bijdrage te leveren. Ook zijn er deelnemers die graag bij willen dragen aan een bepaald thema zoals b.v. diversiteit, participatie van vrouwen of een bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat. Ook zijn er mensen die vooral actief willen zijn in hun eigen buurt, maar ook iemand die vooral geïnteresseerd is in de ideologie van de partij.

Mooi om te zien is dat dit later terugkomt in de activiteiten die de deelnemers van plan zijn in tweetallen te ondernemen. Zo is er een duo wat een activiteit gaat opzetten rondom campagne/marketing terwijl een ander duo gaat kijken bij de Amsterdamse bestuurscommissie om vervolgens een gesprek aan te gaan met voorzitter Achmed Baâdoud over van wie de buurt is. Weer een ander duo wil kijken wat zij kunnen bijdragen aan het ledenpanel om vervolgens het proces tot aan de politieke ledenraad te volgen. Ook zal een duo zich richten op een buurtactiviteit in Oost met als doel mensen bij elkaar brengen en onderbuik gevoelens bij mensen bespreekbaar maken.

Na de lunch vervolgen we het programma met Marjolein Moorman, fractievoorzitter Amsterdam. Zij vertelt over haar beweegredenen om de politiek in te gaan en beantwoordt vragen vanuit de groep over o.a. dilemma’s, charisma, inhoud, invloed van beeldvorming. Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit? Wat is de verhouding stadsdeelraden en stadsraad? Maar ook over de opkomst bij verkiezingen, de eigen talenten van ieder individu en het politieke spel, integriteit, fractiediscipline, idealen en framen.

Ook de voorzitter van de PvdA Amsterdam, Herman Wiersema, sluit nog even aan en vertelt over bestuur en de 7 afdelingen in de wijk. In Amsterdam zijn onlangs 12 themagroepen in het leven geroepen die met elkaar gaan brainstormen en met een notitie komen. De deelnemers worden uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

We sluiten de geanimeerde discussie rond 15.00 uur met een drankje af.

Rina van Rooij