Door Rian van Dam op 13 juli 2016

Samenwerking PvdA Gewest NH en PvdA Amsterdam ter voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september 2016

Sinds het congres van afgelopen februari heeft de PvdA geen afgevaardigden meer voor het congres en de politieke ledenraad. De nieuwe ledendemocratie is nu ingevoerd: leden bepalen meer dan ooit de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one man, one vote! Dat geldt voor het bepalen van de koers, bijvoorbeeld door te stemmen voor of tegen een bepaalde motie. 

De afdeling en het gewest hebben de taak gekregen om samen met de leden de voorbereiding op congres en politieke ledenraden te organiseren. Het betreft niet alleen het formuleren van voorstellen en moties, maar ook hoe om te gaan met de voorstellen van het partijbestuur en de moties van andere gewesten en afdelingen binnen de partij, het formuleren van een standpunt en het uitdragen daarvan.

Vertegenwoordigingen van bestuur Gewest Noord-Holland en bestuur Amsterdam hebben besloten met elkaar samen te werken in deze nieuwe uitdaging. De Amsterdamse samenwerking richting congressen en politieke ledenraden vormt daarbij de basis. De gebruikelijke stappen komen nu ook beschikbaar voor de leden van de overige Noord-Hollandse afdelingen.

Pilot

Voor een eerste proeve van hoe dit georganiseerd kan worden zal ter voorbereiding van de Politieke ledenraad van 24 september 2016 een pilot uitgevoerd worden vanuit de besturen Gewest Noord-Holland en Amsterdam. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de structuur die de PvdA Amsterdam heeft ontwikkeld, waar het PvdA Amsterdam Ledenpanel onderdeel vanuit maakt. Dit ledenpanel wordt georganiseerd met de onlinetool CheckMarket: de leden worden per mail uitgenodigd voor deelname aan het ledenpanel en met de link in die mail kan ieder lid online de vragen beantwoorden via de PC, tablet of mobiele telefoon. Tevens voorziet de pilot in een specifieke ledenbijeenkomst ter voorbereiding op de Politieke ledenraad.

Ledenbijeenkomst

Onderdeel van de pilot is ook de ledenbijeenkomst op 21 september 2016. Dan willen we samen met de leden de uitkomsten van het ledenpanel bespreken en verdere discussies voeren over de moties en de actualiteit. Noteer deze datum dus in de agenda. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Doel

Doel van de samenwerking is om de slagkracht vanuit de provincie Noord-Holland op landelijke PvdA-bijeenkomsten te vergroten. De samenwerking tussen stad Amsterdam en regio creëert bovendien een sterkere afspiegeling van de landelijke verhoudingen in de partij.

Samenwerking met het partijbureau

In een nader overleg met het partijbureau heeft deze zich enthousiast getoond over deze pilot. Zij gaan deze pilot ondersteunen. Deze pilot zal ook stappenplan op verschillende niveaus (gewestelijk en regiobestuur, afdelingsbesturen, leden) ontwikkelen. Tevens zal de pilot als voorbeeld voor best practices fungeren.

Verdere uitwerking

Momenteel werken we aan de uitwerking van de plannen. Wij houden u verder op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de bestuursleden Mohamed Bejaoui (gewest) en Hans Aertsen (Amsterdam).

Presentatie Pilot PvdA NH-Amsterdam