Door Xander den Uyl op 31 oktober 2012

Schoon Schip: vertrouwen in de toekomst

De commissie Schoon Schip constateert in het vandaag gepresenteerde rapport dat er binnen de provincie Noord-Holland niet structureel sprake is van een ‘verziekte bestuurscultuur’. Ook zijn er geen huidige bestuurders betrokken bij de onregelmatigheden die geconstateerd zijn. De PvdA Noord-Holland is blij dat met dit onderzoek nu de onderste steen boven is.

De PvdA Statenfractie heeft in 2011 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om te zorgen dat de onderste steen boven kwam. Dit mede naar aanleiding van de ophef die was ontstaan rond een aantal projecten van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Op grond van dit verzoek heeft Gedeputeerde Staten de commissie Schoon Schip ingesteld.

De PvdA betreurt het ten zeerste dat er sprake is geweest van onregelmatigheden door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. De commissie constateert echter terecht dat deze zaak nu onder de rechter is. Daarnaast was er volgens de commissie ook bij een aantal andere oud-bestuurders sprake van onjuist gedrag. De PvdA  constateert echter met tevredenheid dat een grote groep bestuurders, waaronder de huidige gedeputeerden, heeft laten zien dat het anders kan en dat er geen sprake is van een structureel integriteitsprobleem binnen de provincie.

De conclusies van de commissie Schoon Schip worden op maandag 12 november besproken in de Provinciale Staten. De PvdA hoopt dat na bespreking van dit rapport de rust wederkeert en dat Provinciale Staten zich weer kunnen richten op de zaken waar ze voor is aangesteld.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl