Snel woningen neerzetten, en nog duurzaam en sociaal ook!

20 november 2019

Duurzaam en betaalbaar wonen. Zeker NU.
Door Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA Noord-Holland

Op 2 november bracht de fractie een werkbezoek aan Texel. Wij bezochten onder andere de “nieuwbouwwijk” Buurtskap de Tuunen. Een voorbeeld van slim en innovatief betaalbare huizen bouwen. Een aanpak die misschien ook voor andere gebieden in de provincie een voorbeeld kan zijn. Oud-wethouder Eric Hercules legt uit hoe het in elkaar zit, of eigenlijk hoe het in elkaar gezet wordt, want de huizen komen bijna kant en klaar aan op Texel.

Ook een voorbeeld van innovatieve, creatieve oplossingen om snel betaalbare huizen te bouwen? Laat het ons weten en we komen graag kijken.

 

SNEL WONINGEN NEERZETTEN, EN NOG DUURZAAM EN SOCIAAL OOK

Door Eric Hercules, voorzitter afdeling Texel

Wat doe je als je snel huizen wilt bouwen? Maar ook weet dat die woningen over 20 jaar misschien verplaatst moeten worden? Op Texel bieden de huizen van Buurtskap de Tuunen de oplossing. En misschien een idee voor de schreeuwende woningvraag bij Amsterdam.

De Kop van Noord-Holland wordt betiteld als anticipeer-regio. Geen krimpgebied, maar een gebied waar vergrijzing en ontgroening gekeerd kan worden. Dat geldt ook voor het eiland Texel. Als er geen rare dingen gebeuren, dan wonen er volgens de demografische prognoses in 2040 iets minder mensen dan nu, en zijn er ook minder woningen nodig. Dat leidt in sommige prognoses ook tot het bouwen van minus één huis per jaar op heel Texel. Tot zover de theorie. Want op dit moment is er een grote woningvraag op Texel, vooral voor bescheiden inkomens. En praktijk: waar gaan die mensen de komende 20 jaar wonen?

Voorbeeld woning (bron: www.plekvoor.com)

Die vraag wordt beantwoord met Buurtskap de Tuunen, een wijk die uit de grond schiet. 140 woningen, waarvan 100 sociale huur. Bijzonder aan de wijk: verplaatsbare woningen, energieneutraal, gaan 40 jaar mee, weinig infrastructuur. De huizen in Buurtschap de Tuunen komen kant en klaar aan op Texel, en worden in een paar dagen neergezet. Geen voor- en achtertuin, parkeerplaats en stoep, en als ze ooit weer weg moeten, dan blijft er weer alleen Texels landschap over.

Van de 100 sociale huurwoningen zijn er 20 bestemd voor een bijzondere doelgroep. 10 zorgwoningen voor mensen met geheugenproblematiek en 10 woningen voor jongeren met begeleiding. De privé buitenruimte is beperkt, maar bewoners hebben een gezamenlijke erftuin. De erftuinen worden door de bewoners ingevuld, onderhouden en beheerd. Het idee is dat er mede daardoor ook meer sociale cohesie komt en vereenzaming wordt voorkomen. Beter samenleven dus, in een duurzame en sociale buurt.

 

WONINGNOOD

Op dit moment is 10% van de 13.500 Texelaars als woningzoekende ingeschreven bij de enige corporatie van het eiland, Woontij. Daarbij barst het eiland van het werk voor toerisme, zorg en scholen maar vestigen de medewerkers zich hier niet – omdat er geen huizen zijn. Texel kent veel horeca personeel en dus relatief lage inkomens. Wachttijden voor een sociale woning: van 5-7 jaar. Bovendien zijn koophuizen een factor 3 duurder dan in Den Helder. Wat Texel betreft, moeten er dus snel sociale woningen bij.

 

STIKSTOF, GEEN PROBLEEM?

De huizen in Buurtskap de Tuunen wordt onder gecontroleerde omstandigheden in de fabriek gebouwd en vervolgens vervoerd. Zo worden vervoersbewegingen en uitstoot geminimaliseerd. Stikstofuitstoot op de uiteindelijke plaatsingslocatie is er nauwelijks. Het bouwrijp maken beperkt zich tot het leggen van betonplaten, en ook aanleg van infrastructuur als gasleidingen is niet nodig.

 

EXTRA OPGAVE

Naast het tekort aan lage-huur woningen ligt er door de vergrijzing nog een probleem. Het soort woningen sluit niet meer aan op de vraag. Texel heeft veel grondgebonden eengezinswoningen, en die voorraad moet worden omgezet naar kleinere woningen voor kleine huishoudens. Ook daarbij kunnen de verplaatsbare, duurzame woningen een rol spelen. Als tijdelijke buffer of duurzame vervanging in bebouwde omgeving.

 

 

Meer informatie:

https://woontij.nl/projecten/nieuwbouw/buurtskap-de-tuunen/

https://plekvoor.com/

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=4671&mNch=1tkwt7yryr