Door op 26 april 2013

Statenfractie steunt petitie tegen strafbaar stellen illegaliteit

De Statenfractie van de PvdA Noord-Holland steunt de petitie van Sander Terphuis tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Terphuis gaat de petitie aanbieden tijdens het PvdA-congres van zaterdag 27 april.

Het kabinet wil illegaal verblijf in Nederland strafbaar gaan stellen. In de praktijk betekent dit dat alle illegalen kunnen worden vervolgd en gestraft. Terphuis, zelf vluchteling uit Iran, voert al geruime tijd actie tegen deze voorgenomen maatregel, die hij ‘inhumaan en onrechtvaardig’ noemt.

De tekst van de petitie luidt als volgt:

Constaterende dat:

  • Strafbaarstelling van illegaliteit geen echte oplossing is, maar een schijnoplossing;
  • Het inhumaan en onrechtvaardig is om mensen in ons land te vervolgen en te straffen, enkel omdat zij illegaal zijn;
  • Deze maatregel tot gevolg kan hebben dat er in ons land een klopjacht wordt geopend op illegalen;
  • Door deze maatregel ook degenen die aan illegalen hulp verlenen strafbaar kunnen worden;
  • Met deze maatregel de grondrechten van illegalen, onder wie kinderen en vrouwen, zullen worden geschonden;
  • Deze maatregel ernstige gevolgen zal hebben voor de toegang voor kinderen tot onderwijs, voor toegang tot noodzakelijke medische zorg, voor verhoogd risico op uitbuiting en mensenhandel en verhoogd risico om als illegaal uit het zicht te raken bij hulpverleners;
  • Nu al de illegalen maandenlang in de vreemdelingenbewaring worden opgesloten met de bedoeling om ze terug te sturen;
  • Sommige illegalen, ondanks hun medewerking, niet kunnen terugkeren, omdat de autoriteiten in hun land weigeren mee te werken aan hun terugkeer en dat zij nu desondanks worden gestraft;
  • Het kabinet zich beter met serieuze problemen kan bezighouden, zoals het bestrijden van de economische crisis en de enorme werkloosheid, in plaats van symboolpolitiek te bedrijven.

Verzoekt:

Het kabinet om deze maatregel tot strafbaarstelling van illegaal verblijf in te trekken en te investeren in een effectief en menswaardig terugkeerbeleid.

De petitie tekenen kan tot 27 april.

Teken de petitie hier