Door Thelma Pondaag op 11 juni 2014

Stukken Gewestelijke Vergadering beschikbaar

Aansluitend op de regiodag Openbaar Vervoer vindt op 21 juni a.s. de Gewestelijke Vergadering plaats. Op de agenda staan dit keer o.a. de profielen voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Hier vindt u de complete agenda en de stukken.