Door Lars Voskuil op 31 mei 2017

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

De eerste dag ondergedompeld in wetenschappelijke data, analyses, succesverhalen en punten van zorg. Over verslibbing en aanzanding, stijgende zeespiegels en dalende bodems en de stand van schelp- en schaaldieren en hun bevissing. Over het belang van de Waddenzee als kraamkamer, voor ‘Swim-ways’ (trekvissen) en ‘Fly-Ways’ (trekvogels), maar ook over het spanningsveld tussen economie en ecologie, over havens, recreatie en visserij en waar al die toeristen moeten blijven.

Wat vooral bij blijft naast alle nuttige informatie is een beeld van onvoorstelbare versnippering. Iedere kokkel heeft bijna zijn eigen belangenvereniging, en iedere grutto een eigen onderzoeker. Vaak ligt de oorzaak in de financiering van het onderzoek of project (wie betaalt, bepaalt), en soms nog in oude verdeeldheden.

De overheersende vraag die bij mij is blijven hangen of dit prachtige Unesco Werelderfgoed gebied, niet nog beter beschermd kan worden, als versnippering plaats maakt voor synergie en een open geest in de plaats komt van territoriaal denken.

Op de tweede dag een excursie, zeilend door dit prachtige gebied waar tussen de droogvallende platen vol zeehonden, lepelaars, scholeksters en andere wadvogels, aan boord lezingen werden gegeven. Martha Buitenkamp, over het belang van de Waddenzee voor de ‘Swim-ways’. Nienke Dijkstra, de oprichtster van ‘Doe een Wad’, over de noodzaak een oplossing te vinden voor de onwaarschijnlijke hoeveelheden zwerfvuil en plastic, waar zij een goed begin mee maakt door opruimcampagnes te houden. En dat allemaal aan boord van de meest treffend genaamde platbodem: De Babbelaer.

Een overweldigende indruk, van dit oh zo machtige maar tevens kwetsbare gebied dat het behouden meer dan waard is.

www.waddenacademie.nl.

www.waddenflyways.nl

Lars Voskuil

Lars Voskuil

Sinds 2005 woon ik met mijn vrouw en twee kinderen weer in Naarden, waar ik ook opgroeide. Samen in één huis met mijn 89-jarige vader. Wel zo gezellig, voor hem én voor ons. ‘Samen staan we sterk’ is voor mij geen holle kreet. Het is waar onze samenleving om draait. Om solidariteit, eerlijk delen en

Meer over Lars Voskuil