Door Sandra Doevendans op 16 november 2015

The day after…

Na afgelopen zaterdag eerst een besloten bijeenkomst in Amersfoort over duurzaamheid te hebben bijgewoond (met o.a. Europarlementariër Paul Tang), waarbij onder meer het vergroten van het draagvlak onder burgers op het gebied van duurzaamheid en de manier waarop ter sprake kwam, toog ik naar de Politieke Ledenraad. Deze begon met een inleiding van Diederik Samsom die in zijn betoog aangaf hoe belangrijk het is om samen één te zijn en hoe we, ondanks de aanslagen in o.a. Parijs, ons hierdoor niet uit het veld moeten laten slaan.

Vanuit de zaal kwamen veel opmerkingen en vragen over onder andere de koers die wij als partij moeten inslaan om de samenleving bij elkaar te houden. Na het plenaire gedeelte konden deelnemers kiezen uit verschillende workshops. Zelf nam ik deel aan de workshop over vluchtelingen waarin Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, tijdens haar inleiding sprak over de staat van vluchtelingen in de regio’s en in Europa. Het was een inspirerend maar tevens verdrietig verhaal. Daarna gaf minister Ploumen een kort betoog over haar werkwijze binnen het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken als het gaat om vluchtelingen in de regio en Europa. Zij heeft een aantal aanbevelingen gedaan naar de andere Europese partners toe over hoe om te gaan met de vluchtelingenuitdagingen die er nu zijn. Ook Attje Kuiken beantwoordde vragen uit de zaal.

Na de workshops, die altijd te kort lijken, was er tijd voor een terugkoppeling waarna minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders betoogde dat Nederland haar solidariteit aan Frankrijk heeft uitgesproken. Daarnaast argumenteerde hij dat we hier als één Europa uit moeten komen en beantwoordde hij vragen over wat er nu gedaan gaat worden. Hij gaf ook aan dat het na deze verschrikkelijke aanslagen in Beiroet en Parijs nog belangrijker is geworden om als Europa een solidaire vuist te maken.

In het kader van de vernieuwde ledendemocratie werd de nieuwe PvdA stem-app gepresenteerd waarmee digitaal gestemd kon worden op de ingediende moties.

Al met al een interessante dag ook al was het er één met een zwart randje.

Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Als een maand oude baby kwam ik uit Sri Lanka naar Nederland door adoptie. Ik ben opgegroeid in Amstelveen, maar uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam. Ik sta voor een samenleving waarin iedereen zijn kansen kan krijgen ongeacht leeftijd, afkomst, leeftijd, geaardheid of religie. Als alleenstaande moeder weet ik dat het socialer en eerlijk moet én kan!

Meer over Sandra Doevendans