Door Xander den Uyl op 23 september 2016

Tjeerd Talsma legt functie tijdelijk neer

Deze week heeft Tjeerd Talsma, PvdA gedeputeerde in de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol, ons laten weten dat hij zijn functie wegens ziekte tijdelijk neer zal leggen. Zijn portefeuille zal voorlopig door de andere gedeputeerden worden waargenomen. Onze fractie wenst Tjeerd en zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl