Uitbreiding van het energienetwerk is nodig voor het halen van de Klimaatdoelen!

Door Annette de Vries op 28 september 2021

Op 20 september jl. spraken we in de Statencommissie over de projecten die vanuit de industrie in het Noordzeekanaalgebied zijn aangedragen om hun opgave in de klimaatdoelen te halen.

Goed om te zien dat hieraan hard wordt gewerkt. Ook omdat dit helder kan maken aan de Noord-Hollanders dat niet alleen zij aan zet zijn, maar dat in alle sectoren de urgentie wordt gevoeld om de klimaatdoelen te halen. Vanuit onder meer Den Helder en omgeving zou de komende periode een vergelijkbaar overzicht van projecten moeten komen.

Wat de PvdA al eerder heeft aangegeven: het mag nog wel wat ambitieuzer. Natuurlijk is een overgangsperiode nodig voor sommige bedrijven. Maar de meest recente ontwikkeling bij Tata geeft aan dat een bedrijf ook kan besluiten meteen door te pakken naar echt duurzaam in plaats van eerst allerlei tussenstapjes te nemen. Uiteraard heel belangrijk voor de gezondheid van omwonenden en werknemers. Heel goed voor het klimaat en milieu. En kostenbesparend want elk tussenstapje kost geld.

Intussen dreigt het energienetwerk vast te lopen. De plannen voor het opwekken van duurzame energie (de RES’en), deze zomer vastgesteld, kunnen uitgevoerd worden, zo zei de gedeputeerde Stigter. Maar nieuwe grote bedrijvigheid zal in een aantal regio’s voorlopig niet kunnen. De PvdA vroeg in 2019 met een (in de Staten aangenomen) motie al aandacht voor een versteviging en uitbreiding van het energienetwerk. Toen hebben we aan Gedeputeerde Staten van de Noord-Holland (GS) gevraagd om dit prioriteit te geven en te blijven volgen. Dit zijn we sindsdien blijven vragen.

De vraag naar elektriciteit is sneller toegenomen dan de beheerder van het energienetwerk Alliander kon voorzien, aldus GS. Niet zozeer de verduurzaming van woningen is het probleem of de elektrische auto, maar het feit dat steeds meer (grote) bedrijven overstappen op elektriciteit in plaats van kolen of gas. Dat is het goede nieuws. Maar nu moeten we dus wel zorgen dat dat ook kan. Verzwaring van het netwerk, meer gebruik van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit, besparing van het gebruik van energie. Allemaal mogelijke oplossingen. Maar ook belangrijk is zorgvuldige maar wel snellere vergunningsprocedures, wijziging van de rijksregelgeving die bijvoorbeeld maakt dat een netwerkbeheerder simpelweg de eerst vragende ook als eerste moet aansluiten. Daarin hebben we geen keuze. Als een datacentrum zich als eerste meldt en daarna pas een ziekenhuis, dan gaat het datacentrum voor. De provincie vraagt hiervoor nadrukkelijk en met urgentie aandacht en actie van het Rijk.

De basis van verduurzaming van de provincie is een goed functionerend energienetwerk. Gisteravond hebben we dat weer benadrukt en dit zullen we blijven doen.

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries