Door Rian van Dam op 9 december 2016

Uitnodiging Gewestelijke Vergadering op 17 december

Op zaterdag 17 december is er weer de traditionele vergadering over Jaarplan en Begroting. Ook komen actualiteit en ledendemocratie aan de orde. In het kader van de ledendemocratie hebben alle leden in Noord-Holland stemrecht.

 

Let op! Locatie is gewijzigd.

De locatie die we in Provinciaal hebben gemeld is vervallen. Het wordt nu:

De KunstGreep –  Beerlingzaal | Kerkbuurt 4 | Oostzaan

Zaal open:     9.30 uur

Aanvang:     10.00 uur

Einde rond: 12.00 uur

Graag van te voren aanmelden bij: secretariaatgewestnh@pvda.nl

 

Zie onder voor agenda en stukken.

Agenda 17 december

Jaarplan 2017

Begroting 2017