13 juni 2016

Uitnodiging: 25 juni – Regiodag PvdA Noord-Holland over de Natuurwet

Op zaterdag 25 juni a.s. organiseert de PvdA NH een regiodag over de nieuwe Natuurwet en verbetering van de biodiversiteit. Inloop vanaf 9.30 uur in het Huis van Hilde in Castricum, Westerplein 6, naast het NS station. Vanaf 13.30 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding door het Huis van Hilde of een excursie maken door het duingebied grenzend aan het Huis van Hilde door een IVN gids.

De nieuwe Natuurwet en biodiversiteit in Noord-Holland

In het kader van de eerder ingezette decentralisatie van het Natuurbeleid wordt in de nieuwe Natuurwet geregeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de provincie en gemeenten zijn. De wet wordt van kracht m.i.v. januari 2017. Ter voorbereiding hiervan is het belangrijk dat de PvdA Noord-Holland zich verdiept in de wet maar vooral dat we kijken naar welke kansen er zijn voor de provincie en de gemeenten om de kwaliteit van natuur en landschap te versterken.

Henk Leenders (Tweede Kamerlid) zal in zijn inleiding ingaan op de belangrijkste veranderingen t.o.v. de huidige situatie. Daarna bespreekt hij de kansen voor de PvdA Noord-Holland. De afgelopen jaren is de biodiversiteit in onze provincie hard hollend achteruit gegaan. Op diverse plekken is een saai en eenzijdig landschap ontstaan. Voor een gezonde toekomst is het nodig dat hier verandering in komt. In de officiële natuurgebieden wordt hier al hard aan gewerkt, maar in de gebieden daar buiten (binnen dorpen, landbouwgebieden) gebeurt er nog veel te weinig. Onze gedeputeerde Tjeerd Talsma wil een actief beleid voeren om hier verandering in te brengen. Hij heeft daartoe onlangs de agenda Groen Kapitaal gepresenteerd. Tetje Falentijn (Landschap Noord-Holland) zal ingaan op de mogelijkheden om concreet in actie te komen voor verbetering van de biodiversiteit.

Programma

09.30 uur                Inloop

10.00 uur                 Openingswoord en welkom door statenleden Rian van Dam en Aukelien Jellema.

10.10 uur                  Henk Leenders, Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder Natuur. Discussie met aanwezigen.

11.15 uur                   Pauze

11.30 uur                  Tetje Falentijn, Landschap Noord- Holland. Discussie aan de hand van stellingen.

12.00 uur                  Tjeerd Talsma, PvdA gedeputeerde natuur en landschap. Discussie met de aanwezigen.

12.30 uur                  Mededelingen vanuit de fractie en het gewestbestuur.

13.00 uur                  Lunch

13.30 – 14.30 uur    Rondleiding door Huis van Hilde.

13.30 – 15.00 uur    Excursie o.l.v. IVN gids in de duinen van Castricum.

U bent van harte welkom!

Graag horen wij voor 20 juni of u aanwezig bent en of u deelneemt aan de duinexcursie of de rondleiding. Aanmelden bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl