Door op 9 maart 2016

Uitreiking Roel de Witprijs door voormalig minister-president Wim Kok

Op 17 maart 2016 maakt voormalig minister-president Wim Kok, de winnaar van de Roel de Wit prijs bekend. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar, Roel de Wit. Door middel van dit eerbewijs wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen beeldje van de Amsterdamse kunstenaar Rob Schreefel. 

De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een project, persoon of organisatie die groen, natuur, water en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken, de mogelijkheden voor laagdrempelige recreatie voor mensen met een beperkt inkomen heeft bevorderd of een bijzondere rol heeft vervuld op het snijvlak van natuur, recreatie, water en ruimtelijke ordening.

De jury bestaande uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Luc Kohsiek (Dijkgraaf HHNK) en Marijke van Schendelen (lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit provincie Noord-Holland) is tot de 4 volgende nominaties gekomen: (in alfabetische volgorde)

De Buurttuin van Poelenburg: De tuin is een ontmoetingsplek geworden van een multiculturele wijk in Zaanstad. De tuin verbindt mensen en geeft letterlijk iets terug aan de bewoners in de vorm van de oogst en de sociale contacten.

De vrijwilligers van de ‘Commissie Excursies en Activiteiten Kop van Noord-Holland’: De Commissie organiseert in de Noordkop van Noord-Holland een groot aantal activiteiten in natuurgebieden.

Rustpunten voor iedereen op het platteland: In het Nationaal Landschap Laag Holland maken boeren het platteland toegankelijk door het openstellen van een rustpunt, voor iedereen. Fietsers en wandelaars kunnen zo de afstanden tussen dorpen overbruggen.

Stichting Beschermers Amstelland: Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

De bijeenkomst vindt plaats vanaf 14.00 uur in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in het Nationaal Park in Overveen en wordt muzikaal opgeluisterd door het gezelschap ‘Zo kan ’t ook’ bestaande uit Tineke Brinkman en Jozeph Vlaar.

 

 Donderdagmiddag  17 maart  14.00-16.00 uur (inloop 13.45 uur)                               Bezoekerscentrum Kennemerduinen | Zeeweg 12 | 2051 EC Overveen (richting Bloemendaal aan Zee)

Aanmelden via: kagies@noord-holland.nl