Vacature Operationeel projectmedewerker gewest PvdA Noord-Holland

4 februari 2021

Beschrijving
In 2020 is het gewest Noord-Holland van de PvdA gestart met de professionalisering van de ledenwerving, ledenbehoud. Zo ook voor de scouting en scholing.
Ter voorbereiding van de activiteiten is halverwege 2020 een onderzoek gedaan onder PvdA afdelingen, bestuurders en nieuwe leden binnen het gewest.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding om afdelingen te faciliteren bij de realisatie hiervan.
Verschillende afdelingen hebben inmiddels initiatieven ondernomen, het gewest wil in samenwerking deze initiatieven ondersteunen en verbreden.

Wie zoeken wij
Je onderschrijft de waarden van de PvdA en weet deze ook uit te dragen.
Je bent enthousiast en weet met je persoonlijkheid samenwerking te organiseren.
Je onderhoudt hiervoor een passend netwerk.
Je denkt mee en weet jouw inbreng goed te verwoorden en andere ideeën te waarderen.
Je bent thuis in de wereld van Facebook, Instagram enz.
Je weet op een professionele wijze creatief met deze sociale media om te gaan en weet er een mooie media-mix van te maken.
Je kunt focussen op een scherp plan van aanpak en weet dit ook door jouw persoonlijkheid te realiseren.
Je bent een teamplayer en weet zaken voor elkaar te krijgen in een vrijwilligersoganisatie.

Wat ga je doen
Samen met de portefeuillehouder vanuit het bestuur een plan van aanpak opstellen voor ledenwerving en –behoud.
Initiatieven binnen het gewest ondersteunen op het terrein van scouting en scholing.
Mede zorgdragen voor de realisatie van dergelijke plannen.

Wat bieden wij
Een tijdelijk contract voor maximaal 6 maanden voor ongeveer 15 uur per week.
Salariëring in overleg te bepalen.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de bestuursleden van het gewest:
Bert Breij, 06 53314497, [email protected]
Martin Kip, 06 53224584, [email protected]

Graag zien wij jouw mail tegemoet via een van bovenstaande email adressen.

Vacature