Door Rian van Dam op 2 juli 2014

Stel je kandidaat voor PS 2015!

Wil je voor de PvdA actief worden of blijven in de provinciale politiek? Vanaf nu is de kandidaatstelling geopend voor zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen in 2015!

Noord-Holland is een provincie met veel diversiteit. Zowel grote, drukke steden als uitgestrekt platteland en zowel geïndustrialiseerd gebied als rustige natuur is volop aanwezig. Daarnaast is Noord-Holland een van de vier Randstadprovincies, samen met Zuid-Holland, Utrecht en delen van Flevoland.

Kandidaten voor de Provinciale Staten moeten in staat zijn om voor Noord-Holland en al haar inwoners te kunnen denken en handelen – solliciteren kan daarom ook alleen als Noord-Hollander (en als PvdA-er uiteraard). Kandidaten moeten ook aantoonbaar een idee hebben van de mogelijkheden en beperkingen die Provinciale Staten hebben, en uiteraard moeten ze weten waar de provincie over gaat.

Kandidaatstelling lijsttrekkerschap Statenverkiezingen 2015

Heb je ambitie om PvdA lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in 2015? Dan kun je je vanaf nu tot 19 augustus 24.00 uur aanmelden.

Profielen in verband met kandidaatstelling 2015

Oproep kandidaatstelling lijsttrekkerschap statenverkiezingen 2015

Kandidaatstelling Statenverkiezingen 2015

Wil je voor de PvdA actief worden of blijven in de provinciale politiek als Statenlid? Dan kun je dat vanaf nu kenbaar maken tot 22 september a.s. 24.00 uur.

Profielen in verband met kandidaatstelling 2015

Oproep kandidaatstelling Statenverkiezingen 2015

Kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen 2015

Heb je belangstelling voor het werk van de waterschappen? Wil je voor de PvdA als gekozen bestuurder in een waterschap bijdragen aan de belangrijke rol die de waterschappen spelen? Dan kun je dat vanaf nu kenbaar maken tot en met 22 september a.s. 24.00 uur.

Profielschets Waterschapsbestuurder PvdA

Oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen 2015

De documenten die nodig zijn bij kandidaatstelling voor een van  bovenstaande functies vind je hieronder.

Het is de bedoeling dat alle formulieren ingevuld bij de kandidaatstellingsbrief worden gevoegd. Als de stukken niet compleet zijn, wordt de kandidaatstelling in principe niet door de kandidaatstellingscommissie in behandeling genomen. Het betreft:

1.   Ondersteuningsverklaring lijsttrekkerschap

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de Statenverkiezingen die deel willen nemen aan de ledenraadpleging dienen te worden ondersteund door 50 leden die in Noord-Holland wonen. Het hier bijgevoegde document kan daarvoor worden gebruikt.

2.   Erecode PvdA

Voor beide verkiezingen (Staten en Waterschappen) dienen alle kandidaten een ondertekend exemplaar van onze Erecode in te leveren. Dit document kun je uitprinten, invullen en opsturen naar het secretariaat. (Secretariaat PvdA Gewest NH, Kerkstraat 201, 1511 EE – Oostzaan)

3.  Interne bereidverklaring kandidaatstelling provinciale staten 2015

Interne bereidverklaring kandidaatstelling AB lid waterschap 2015

Ook voor beide verkiezingen dient de bereidverklaring te worden ingeleverd. Er zijn twee varianten: een voor de Staten en een voor de Waterschappen. Invullen en opsturen naar het secretariaat.

4.  Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)

Alle kandidaten dienen een VOG NP te overleggen. De procedure daarvoor vraagt enige tijd. Je dient met een door het Gewest vooringevuld exemplaar van dit formulier bij de gemeente de VOG aan te vragen en vervolgens duurt het enige tijd voor je hem ontvangt en kunt doorsturen naar het secretariaat. Kandidaat-lijsttrekkers wordt verzocht gezien de krappe tijd voor de sluiting van de kandidaatstelling (19 augustus) zo snel mogelijk kenbaar te maken dat ze een VOG willen aanvragen. Je ontvangt dan van het secretariaat een vooringevuld exemplaar. Zie ook: www.justis.nl