Verkiezingsprogramma’s PvdA NH, HHNK en AGV 2019-2023

Door Rian van Dam op 3 november 2018

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Belangrijke bouwstenen voor het programma zijn geleverd door de fractieleden en het campagneteam van de PvdA Noord-Holland. Bij het samenstellen van het programma, gebruikten we informatie van vele Noord-Hollanders. Belangenorganisaties leverden hun bijdrage en er is gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ter voorbereiding van het programma zijn er ook enquêtes gehouden onder PvdA-leden en andere Noord-Hollanders waaraan ongeveer 930 personen deelnamen. Al die bijdragen hebben ons een goed beeld gegeven van wat op dit moment belangrijke uitdagingen zijn in Noord-Holland. In dit verkiezingsprogramma staat hoe wij die uitdagingen willen oppakken.

Hieronder zijn ook de verkiezingsprogramma’s van waterschappen HHNK en AGV te vinden.

Verkiezingsprogramma PvdA NH

Verkiezingsprogramma AGV

Verkiezingsprogramma HHNK