Door op 27 augustus 2015

Verslag werkbezoek Greenports

De provincie Noord-Holland is een grote speler op het gebied van de productie van land- en tuinbouwproducten. Noord-Hollandse groente, fruit en planten komen overal terecht. De uiteenlopende producten worden geteeld door bedrijven in de Greenports Aalsmeer, Noord-Holland Noord en in Seed Valley (West-Friesland). Op 24 augustus jl. gingen leden van de statencommissies Natuur, Landbouw & Milieu en Economie, Energie en Bestuur op werkbezoek.

De Greenports in Noord-Holland zijn een samenwerkingsverband van de provincie, de gemeenten in het gebied en betrokken bedrijven. Het werkbezoek begon in het veilinggebouw FloraHolland, een enorm complex in Aalsmeer. De handel van bloemen en planten gaat nauwelijks meer via de ‘ouderwetse’ veilingklok maar door rechtstreekse contacten tussen telers en kopers. Greenport Aalsmeer is een grote stimulator wat betreft innovatie, duurzame bedrijfsvoering en hergebruik van CO2 bij de bedrijven in de regio. Een goede aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs is een ander belangrijk speerpunt. De PvdA fractie gaf aan dat de ‘werkambasseur’ van de provincie hier belangrijke rol bij kan spelen. Helaas was er geen tijd om te praten over de noodzakelijke herstructurering van oude kassen in dit gebied waar provincie en gemeenten nu plannen voor maken.

De volgende stop was bij het innovatieve bedrijf ‘Waterdrinker’. Dat bedrijf levert planten aan tuincentra en wil op haar terrein een ‘experience en bussiness centrum’ realiseren om kennis uit te wisselen met vakgenoten. Ook moet het centrum als toeristische attractie gaan fungeren naast de Keukenhof in Zuid-Holland.

Daarna voerde de bus de Statenleden naar Zwaagdijk, waar inleidingen werden gegeven door vertegenwoordigers van Greenport Noord-Holland Noord, Seedvalley en Proeftuin Zwaagdijk. Deze greenport is het 3e fruitgebied van Nederland en 75 % van de versgesneden groente in onze winkels komt hier vandaan. Net als in Aalsmeer zou de Greenport NHN graag de samenwerking met de provincie intensiveren op de relatie arbeidsmarkt en onderwijs en het wegnemen van belemmeringen in de ruimtelijke ordening voor bedrijven.

Seed Valley is uniek in de wereld van de ontwikkeling en productie van zaden. De export van de zaden gaat voor 14 % naar Nederland, voor 50 % naar Europa in en voor 36 % naar de rest van de wereld. Bij de bedrijven zijn veel mensen werkzaam met een universitaire opleiding. Het bezoek aan Zwaagdijk werd afgerond met een rondleiding door de kassen van de ‘proeftuin Zwaagdijk’. Hier werd goed zichtbaar hoe op dit moment paprika’s en tomaten worden gekweekt, namelijk op ‘substraat’ (zie foto).

De PvdA is onder de indruk van de grote ondernemingszin in deze sector. Het is een sector die goed is voor veel werkgelegenheid, en ook levert de sector een belangrijke bijdrage aan het duurzaam maken van de provincie (o.a. door minder fossiele energie te verbruiken en door CO2 uit de kasindustrie her te gebruiken). Op het terrein van duurzaamheid heeft de provincie nog een heel grote opgave. Daarom is het zaak dat duurzaamheid hoog op de agenda blijft staan van de agrarische en tuinbouwsector.

Nico Papineau Salm

Aukelien Jellema

Sandra Doevendans