Door op 19 november 2013

Vervanging voor opgeheven stiltegebieden

De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar vervanging van de onlangs opgeheven stiltegebieden Alkmaardermeer en Polder Uitgeestermeer. Dat is het resultaat van een door de PvdA ingediende motie die maandag met een meerderheid van stemmen werd aangenomen door Provinciale Staten. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: “De afgelopen decennia is geluidsoverlast door verkeer, vliegtuigen, bedrijvigheid en industrie toegenomen en zijn waarden als rust, duisternis en stilte steeds verder onder druk komen te staan. De PvdA vindt het van groot belang voor de leefbaarheid in onze provincie dat stille gebieden blijven bestaan. We zijn dan ook zeer verheugd dat Gedeputeerde Staten de twee opgeheven stiltegebieden gaat compenseren.” 

In de provincie Noord-holland zijn 41 gebieden aangewezen als ‘milieubeschermingsgebied’ ofwel stiltegebied. Bij de wijziging van de Provinciale Milieuverordening heeft Gedeputeerde Staten echter voorgesteld om twee stiltegebieden, Alkmaardermeer en Polder Uitgeestermeer, op te heffen. Volgens GS kunnen deze gebieden door het vliegverkeer vanaf Schiphol en het verkeersgeluid afkomstig van de A9 niet meer als stiltegebied aangemerkt worden. PvdA-Statenlid Nico Papineau Salm: “Het opheffen van de twee stiltegebieden zou echter een definitieve verkleining betekenen van het areaal waar Noord-Hollanders stilte kunnen ervaren. Terwijl er elders in de provincie nog gebieden zijn die aangewezen kunnen worden als stiltegebied.”

Daarom verzoekt de PvdA-motie Gedeputeerde Staten om met gemeenten in gesprek te gaan  en te zoeken waar nieuwe stiltegebieden kunnen worden aangewezen, of waar uitbreiding van de bestaande gebieden mogelijk is. Uiterlijk 1 juli 2014 rapporteren GS hierover  aan Provinciale Staten.