Door Thelma Pondaag op 25 september 2017

Voorcongres PvdA Noord-Holland steunt moties

Het voorcongres van PvdA Noord-Holland heeft op zaterdag 23 september jl. in het Calvijn College te Amsterdam besloten om vier moties te steunen die zijn ingediend voor het bijzondere congres op 7 oktober a.s. te Nieuwegein.

PvdA leden kunnen moties steunen door hier in te loggen in de Ledenkamer die is geopend tot dinsdag 26 september, 10:00 uur.

De volgende moties kregen algemene steun:

  1. Volgende stappen in de ledendemocratie
  2. PvdA Duurzaam: 100% duurzame energie
  3. Optie voor genderneutraal lidmaatschap PvdA

Een ruime meerderheid steunde ook:

  1. Verlaging drempel bijeenroepen bijzonder congres.

Bij voldoende steun worden de moties tussen 29 september en 6 oktober in stemming gebracht in het stemlokaal. Het dagelijks bestuur van het gewest adviseert het oordeel van het voorcongres te volgen en deze moties in de Ledenkamer te steunen. Ledendemocratie krijgt namelijk pas echt gewicht als velen meedenken en meestemmen.

Ook was er veel aandacht voor de toekomst van de partij via een pittige discussie met het enthousiaste kandidaten duo voor het partijvoorzitterschap, Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk en via een bespreking van de resultaten van ons Ledenpanel. Deze resultaten zijn hier te bekijken: Uitkomsten ledenpanel Voorcongres NH september 2017.

Afdelingen die het Ledenpanel willen inzetten voor verkiezingsprogramma en campagne kunnen contact opnemen met Hans Aertsen via: [email protected]

Eelco Taams

secretaris

[email protected]