Door op 2 februari 2017

Voorkeursontwerpen verbinding A8 A9 vastgesteld

Er is al jarenlang discussie over een mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9. Wanneer je nu met de auto via de A8 vanuit Zaanstad richting Beverwijk of Alkmaar wilt moet je eerst langs de Nauernaschevaart dan door Krommenie waarna je bij Uitgeest de A9 op kunt rijden. De PvdA Noord-Holland fractie is voorstander van een rechtstreekse verbinding tussen beide rijkswegen.

De huidige verkeerssituatie veroorzaakt grote problemen voor de inwoners van Krommenie/Assendelft. Er is sprake van geluidsoverlast, ongezonde luchtkwaliteit en files door het dorp waardoor oversteken erg gevaarlijk is. Daarnaast staan automobilisten ’s morgens en ’s avonds lang in de file. De PvdA NH beoordeelt de komende plannen voor een nieuwe verbinding op de volgende punten: de situatie voor de bewoners in Krommenie moet duidelijk verbeteren wat betreft – luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid. Tevens moet, bij een oplossing door het open groene gebied, voldoende rekening worden gehouden met het behouden van het open karakter, de aanwezige landbouw, de stelling van Amsterdam en moet worden voorzien in goede recreatieve (fiets)routes.

In de afgelopen periode is er in opdracht van de stuurgroep van gemeenten en provincie uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Nu is de fase aangebroken waarin er 3 alternatieven zijn. Het gaat om het Nul-plus alternatief(door Krommenie/Assendelft), het  Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief.  Meer over deze alternatieven kunt u hier vinden.  Ook worden er twee inloopavonden gehouden: de eerste op dinsdagavond 7 februari in het gemeentehuis van Heemskerk en een tweede bijenkomst op donderdagavond 9 februari in partycentrum De Admiraal in Assendelft.

Voor de 3 alternatieven wordt nu een MER (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd. De resultaten worden komende zomer verwacht waarna de stuurgroep een voorkeursvariant voorlegt aan provinciale staten en de omliggende gemeenteraden. Dit is het moment waarop de PvdA statenfractie haar keuze maakt.

De provinciale PvdA fractie en de gemeenteraadsfracties uit de omliggende gemeenten (Zaanstad, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen) trekken in de komende periode gezamenlijk op. Zo gaan een aantal vertegenwoordigers van deze fracties op 16 februari a.s. op bezoek bij het bewonersplatform in Krommenie om het Nul-plus alternatief te bespreken.

Indien andere groepen/organisaties hun visie en zorgen kenbaar willen maken, kunnen ze contact opnemen met Nico Papineau Salm via info@nicosalm.nl