25 oktober 2016

Vragen PvdA leiden tot informatiebijeenkomst veiligheid onderzoeksreactor Petten

Tijdens de commissievergadering Economie, Energie & Bestuur (EEB) van maandag 24 oktober heeft de PvdA fractie gedeputeerde Bond bevraagd naar zijn gesprek eerder die dag met minister van Economische Zaken inzake Petten.

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 3 oktober jl. voerde de PvdA fractie een interpellatiedebat over het actief informeren van direct omwonenden en betrokkenen inzake de veiligheidssituatie in en rondom Petten. Het college is hier vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft contact gezocht met de burgemeester van Schagen en de directeur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS is de organisatie die er in Nederland op toeziet dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoet aan de hoogste eisen. Dit heeft ertoe geleid dat op donderdag 27 oktober in Petten een informatiebijeenkomst (inloopbijeenkomst) wordt georganiseerd voor de buurt. Bij deze bijeenkomst zullen naast de GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio, ANVS ook één of meerdere  vertegenwoordiger(s) van NRG (de uitbater van de Hoge Flux Reactor) aanwezig zijn. De bijeenkomst vindt plaats tussen 18:00 tot 20:30 in de Sportkantine aan de Sportweg 5 in Petten. Gezien het feit dat nu ook inwoners uit omliggende gemeenten zoals Bergen hun zorgen uitspreken over de veiligheid omtrent de onderzoeksreactor hopen we dat deze bijeenkomst wellicht aanleiding zal zijn om ook de inwoners daar beter te informeren.

De PvdA fractie is tevreden dat het college snel in actie is gekomen om deze bijeenkomst mede mogelijk te (kunnen)  maken. Wij hopen dan ook dat veel buurtbewoners en andere betrokkenen zullen deelnemen aan de bijeenkomst. Daarnaast heeft gedeputeerde Bond nogmaals bij de minister benadrukt dat Noord-Holland bereid is het nog op te richten nationaal onderzoekscentrum te huisvesten. Tijdens het interpellatiedebat hebben partijen hiervoor aandacht gevraagd: de uitstekende infrastructuur van (met name) ECN en andere partijen in Noord-Holland mag niet verloren gaan. Hierdoor kan (hoogwaardige) werkgelegenheid behouden blijven voor onze provincie.

Verder wees gedeputeerde Bond tijdens de commissievergadering ook nog op het feit dat minister Schultz recent heeft laten weten dat het historisch kernafval uiterlijk 31-12-2022 verwijderd wordt. Wij zullen dit dossier nauwlettend blijven volgen.