Door Aukelien Jellema op 18 maart 2016

Roel de Wit-prijs naar de Noordkop!

Donderdagmiddag 17 maart is in het bezoekerscentrum van de Kennemer Duinen, de Roel de Wit prijs uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijs is door de Noord-Hollandse PvdA in 2013 in het leven geroepen voor een persoon (personen) of organisatie ter waardering en aanmoediging op het gebied van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de natuur. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan de verdiensten van dhr. Roel de Wit op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden. Roel de Wit is jarenlang voorzitter geweest van de Stichting Gooisch Natuurreservaat en na deze periode benoemd tot erevoorzitter.

Platteland in 2014                                                                                           

In 2014 ging de onderscheiding naar de Tuinderskring Harenkarspel. Jan Schrijver van de Tuinderskring was bij de uitreiking van dit jaar aanwezig. De Tuinderskring had de prijs in 2014 gewonnen vanwege hun brede doelstelling waarbij jaarlijks 100.000 bezoekers kennismaken met het platteland en de producten leren kennen, aldus de jury in 2014. Jan Schrijver op vraag of hij uit de genomineerden van dit jaar nog favoriet kon aanwijzen, hield zich wijselijk nog even op de vlakte: “De jury zal zich ongetwijfeld goed in de kandidaten hebben verdiept. Ik ga er van uit dat de meest aansprekende organisatie de prijs voor twee jaar mee naar huis mag nemen. Maar de organisatie die ‘iets met water’ heeft, ja, dát zou wel mooi zijn…..”.

Shortlist                                                                                                             

In 2014 werden voor de Roel de Wit prijs 11 organisaties aangedragen. De aanmeldingen voor dit jaar waren er 21. Het organiserend comité mag zich dus verheugen in een groeiende belangstelling. Vanuit de 21 voorgedragen organisaties (de zogenaamde longlist) heeft de werkgroep een 8-tal organisaties geselecteerd en die voorgelegd aan de jury. De jury, onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde dhr. Frans Tielrooij, heeft op zijn beurt 4 van deze 8 uitgekozen. Daarvan zou er één met de uiteindelijke eer gaan strijken.

De 4 organisaties die door de jury genomineerd werden waren:

  • De Buurttuin van Poelenburg; een ontmoetingsplek voor een multiculturele wijk in Zaanstad.
  • De vrijwilligers van de ‘Commissie Excursies en Activiteiten Kop van Noord-Holland’; zij organiseren een groot aantal activiteiten in natuurgebieden.
  • Rustpunten voor iedereen op het platteland; het platteland toegankelijk door het openstellen van een rustpunt, voor iedereen.
  • Stichting Beschermers Amstelland; voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk gebied.

Cliffhanger                                                                                                       

De organisatie hield de genomineerden en het aanwezige publiek lang in spanning. Gewestelijk voorzitter Rian van Dam begon de middag met een gedegen inleiding op de prijs en waarom deze indertijd door de Noord Hollandse PvdA in het leven is geroepen. Daarna was het woord aan juryvoorzitter Tielrooij die de 4 genomineerde organisatie uitgebreid introduceerde bij het publiek. Juist toen een ieder verwachtingsvol de uitslag verwachtte, werd door de gewestelijk voorzitter de pauze afgeroepen. Tijd om dan maar even wat quotes op te halen bij een aantal aanwezigen. Gedeputeerde Tjeerd Talsma, verantwoordelijk voor (o.a.) natuur landschap en milieu: “Mooi initiatief, deze prijs. Als stimulans en aanmoediging voor organisaties die zich met natuur bezig houden. Want die natuur, die moet voortdurend onder de aandacht gehouden worden. En daar is deze prijs een mooi ‘vehikel’ voor”. Winnaar van 2014, Jan Schrijver zegt: “Toen onze Tuinderkring 2 jaar geleden won, heb ik het als heel goed ervaren dat er vanuit de sociaal democratie oog is voor platteland en natuur (ontwikkeling). De prijs is voor ons uiteindelijk ook een stuk promotie geweest. Er is daardoor de nodige belangstelling voor ons geweest waardoor we veel mensen hebben kunnen laten genieten van natuur en vooral van het platteland”.

Participatie                                                                                                       

Na de pauze dan eindelijk de ontknoping. De prijsuitreiking wordt gedaan door Wim Kok. Kok memoreert Roel de Wit die hij persoonlijk goed gekend heeft. “Roel de Wit heeft veel en langdurig ‘zijn krachten gegeven’ aan de natuur. Aan groen in haar breedste vorm, aldus de oud-premier. “En dat blijft nodig want de natuur maakt bijna onafgebroken moeilijke tijden door en dat is jammer. De natuur is sinds oudsher de kracht van ons land”. Wim Kok benadrukt vervolgens het belang van natuurparticipatie en educatie. “Natuur, recreatie en landschap, het is zo belangrijk om daarin te participeren. Daarbij moet toegankelijkheid, in de breedste zin van het woord, mede voorop staan. Het feit dat natuur mensen samen dingen laat doen ook heel belangrijk. Dat geeft sociale cohesie”.

Uitslag                                                                                                              

En dan is het eindelijk tijd voor de bekendmaking. De Roel de Wit-prijs gaat naar De vrijwilligers van de ‘Commissie Excursies en Activiteiten Kop van Noord-Holland. De aanmoedigingsprijs is voor Buurttuin Poelenburg en Rustpunten voor iedereen op het platteland en de Stichting Beschermers Amstelland krijgen respectievelijk de tweede en derde prijs.

Vrijwilliger Baukje de Waal, één van de coördinatoren van de commissie in haar reactie: “We zijn erg verrast. Maar we gaan natuurlijk gewoon dóór. Want we proberen steeds onder de aandacht te brengen: natuur is geen ‘bodemloze put’, natuur is van levensbelang, juist voor de jeugd! En nu van 2000 naar 3000 deelnemers (of meer)”

In 2018 een nieuwe Roel de Wit-prijs. Denkt u alvast mee voor nieuwe genomineerden?

 

 

Foto’s Johan Stuart

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema