Door op 12 juni 2017

Water en Groen in de stad belangrijk in de strijd tegen klimaatuitdagingen

Op zaterdag 10 juni jl. vond de bijeenkomst “Water en Groen in de stad” plaats in Amsterdam Zuid-Oost. De bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA Provinciale Staten fractie en de 3 waterschappen die actief zijn in Noord-Holland. De inzet was om te kijken wat onze lokale afdelingen mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma over dit belangrijke thema. Onze vicefractievoorzitter Rina van Rooij doet verslag.

Klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Er zijn vaker hoosbuien, meer perioden van droogte, steeds vaker hogere temperaturen waardoor hittestress zich voordoet hetgeen weer leidt tot meer gezondheidsrisico’s. Door te investeren in een leefbare groene en waterrijke leefomgeving in steden bevorderen we de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van niet alleen mensen maar ook van dieren en planten. Alleen op die manier kunnen we de klimaatuitdagingen aanpakken.

Het symposium werd vakkundig geleid door Egbert de Vries. De eerste spreker was Lutz Jacobi. Lutz heeft samen met Henk Leenders in hun rol als Tweede Kamerlid een brochure gemaakt over dit onderwerp. De brochure, waarin een 12 puntenplan is opgenomen, is hier te lezen: pvda-jacobi-en-leenders-groen-en-water-in-de-stad In haar geheel eigen stijl gaf Lutz haar toehoorders een aantal zaken mee. Werk aan het bewustzijn van de mensen, maar ook aan die van de verschillende bestuurslagen. Probeer het voor elkaar te krijgen dat er meer aan de voorkant wordt nagedacht, dus b.v. meenemen in de planologische plannen.  Lutz ziet veel kansen bij de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisies. Het moet verder gaan dan mooie en innovatieve projecten. Vraag er  keer op keer aandacht voor. Het is van Sociaal Democratische waarde, Het gaat over de leefomgeving en de gezondheid van mensen.

De volgende spreker was Dijkgraaf Hans Oosters. Hij schetste de rol van de waterschappen : Goed waterbeheer is zorgen dat je de veranderende omstandigheden steeds een stapje voor blijft. Dat betekent ook dat iedereen in zijn of haar eigen omgeving iets moet doen. Het IPO, de VNG en de Waterschappen hebben een rapport aangeboden aan het (nieuwe) kabinet genaamd “Naar een duurzaam Nederland” welke hier te lezen is: Investeringsagenda_2017_Pamflet__Digi . Zij doen als decentrale overheden een aanbod op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Oosters pleit ervoor om ook regionaal en lokaal een uitvoeringsprogramma te maken : Gemeenten, Provincie en Waterschappen.

Tenslotte kreeg Gerjet Wisse het woord. Hij bracht een mooi voorbeeld naar voren uit de praktijk : Kockengen Waterproof. In 2014 speelde zich daar een kleine ramp af. Nu ligt er een mooi plan dat bestaat uit 10 fasen met een prijskaartje van 20 miljoen. Het is een samenwerking van de Gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht.

Na deze drie sprekers werd er aan de hand van diverse stellingen gediscussieerd met de zaal. Tot slot werd gekeken wat we kunnen meenemen naar de lokale verkiezingsprogramma’s. Ons statenlid Nico Papinau-Salm keek daarbij ook nog even wat de Provincie hierin kan doen. Uitdaging lijkt daarbij de komende periode vooral te liggen in de omgevingsvisie.

Een mooie, nuttige en inspirerende bijeenkomst!

Wil je meer te weten komen over de omgevingsvisie NH 2050 en het belang ervan op water en groen? Kom dan op 24 juni a.s. naar de regiobijeenkomst ‘Kom en bouw mee aan je omgeving’ van de PvdA NH in het Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum welke in het kader staat van de omgevingsvisie. De bijeenkomst begint om 10.00 en duurt tot 13:00 uur.