Door Leny van Vliet op 20 april 2015

‘Waterbewustzijn’

‘Waterbewustzijn’ staat centraal in het conceptcoalitieakkoord van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de komende bestuursperiode 2015-2019. De beoogde coalitie ziet het vergroten van het waterbewustzijn als een essentiële voorwaarde voor het creëren van een duurzame toekomst. Meer waterbewustzijn zal leiden tot nieuwe kansen en waardencreatie voor inwoners, agrariërs, bedrijven en recreanten.

De Partij van de Arbeid in AGV is tevreden met het conceptbestuursakkoord wat is gesmeden met de VVD, Water Natuurlijk en het CDA. Een belangrijk uitgangspunt voor de PvdA is dat de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minima wordt gehandhaafd. Zo wordt het sociale principe van ‘eerlijk delen’ verankerd in het bestuursakkoord.

AGV wil de verbinding tussen stad en land verder versterken. De stad en het platteland zijn geen gescheiden werelden, maar zijn twee onmisbare karakteristieken van dezelfde duurzame samenleving. Water is hier het verbindende element. ‘Bewoners, bedrijven en recreanten zullen meer bewust zijn van de waarden van water. En meer bewust van de waarde van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht!’

Het conceptbestuurakkoord is hier als PDF te downloaden:
conceptbestuursakkoord voor 23 april 2015

Leny van Vliet

Leny van Vliet

Leny van Vliet zit voor haar tweede termijn binnen AGV. Voor haar functie als fractievoorzitter brengt ze een schat van bestuurlijke ervaring mee. Lid van de PvdA sinds 1981 en actief betrokken bij waterbeheer  sinds midden jaren tachtig. De Partij van de Arbeid en Water zijn twee onderwerpen waarmee ik al sinds jaren bezig ben. Eind

Meer over Leny van Vliet