Webinar RES en Landschap 11 mei

29 april 2021

Dinsdagmiddag 11 mei vanaf 15.00 uur organiseert de Statenfractie van de PvdA N-H digitaal een symposium over de RES en de inpassing ervan in het landschap.

RES en Landschap

Nieuwe huizen, bedrijventerreinen, groen en recreatie, de energietransitie, de komende jaren zal de slag om de ruimte in onze provincie in volle hevigheid losbarsten. Hoe gaan we hier op een goede manier mee om? In deze eerste sessie zoomen we in op de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Als PvdA staan we volledig achter de doelstellingen van de RES’en, maar zoals bij alle grote ruimtelijke ontwikkelingen hoort het bij de rol van de provincie na te denken over de vraag hoe deze ontwikkeling zo goed mogelijk kan worden ingepast binnen ons landschap. Nu met de oplevering van de RES’en 1.0 belangrijke stappen worden gezet met betrekking tot het beantwoorden van de vraag ‘wat en waar ’, lijkt het moment aangebroken om met elkaar nader stil te staan bij de vraag ‘hoe?’.

We zouden het zeer op prijs stellen als u met ons wilt meedenken.

Programma symposium RES en Landschap
Gespreksleider: Gert-Jan Leerink
14.45 uur (digitaal) ontvangst
15.00 uur Welkom en introductie, Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA NH
15.05 uur De slag om de ruimte, het grotere plaatje, Rienk Kuiper, Planbureau voor de
leefomgeving
15.30 uur Besluiten van nu maken het landschap van de toekomst, in wat voor
landschap wil je leven?
De nieuwe generatie aan het woord, Jong RES, Joachim Schellekens, Sanne
van Dorp, Lars Heldring, Ilse Niessen en Marloes Noordermeer
15.50 uur Inpassen van RES in landschap, hoe doen we dat met respect voor landschap?
Olof van der Gaag, directeur NVDE
16.05 uur Wat moet de politiek regelen om dit proces in goede banen te leiden?
William Moorlag
16.20 uur Wat zijn de lessen voor Noord-Holland? Annette de Vries en Lars Voskuil
16.30 uur Afsluiting Lars Voskuil

Aanmelden graag via: [email protected]

Graag tot 11 mei!